Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

V okviru LAS Za mesto in vas objavljen nov javni poziv v vrednosti 191.203,41 EUR

 • 6. 7. 2021

LAS Za mesto in vas je z dnem 6. 7. 2021 objavil tretji rok za prijavo projektnih vlog na 3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas. Namen javnega poziva je izbor projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice.

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 191.203,41 EUR, rok za predložitev vlog je 15. 10. 2021.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja razpisuje sredstva v višini 70.983,00 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša do 75 %. Projektne vloge se lahko prijavi na ukrepe:

 • U2: Kombiniranje razpoložljivih naravnih in človeških virov za realizacijo poslovnih idej, ki naslavljajo okoljske in družbene izzive;
 • U3: Oživljanje vaških in mestnih jeder z razvojem infrastrukture in programskih vsebin;
 • U4: Izkoriščanje potencialov in priložnosti, ki jih nudi kulturna dediščina.

Evropski sklad za regionalni razvoj razpisuje sredstva v višini 120.220,41 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %. Projektne vloge se lahko prijavi na ukrep:

 • U5: Izobraževalne in promocijske aktivnosti o pomenu ohranjanja narave in okolja.

Prijavitelji lahko z isto vlogo kandidirajo za sredstva samo iz enega sklada – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ali Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V pozivu so opredeljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, upravičeni in neupravičeni stroški, merila za izbor operacij in postopek izbora operacij, ki se bodo sofinancirale iz sredstev LAS Za mesto in vas.

Razpisna dokumentacija vsebuje dokument javnega poziva, Strategijo lokalnega razvoja, ki je podlaga za določitev vsebin projektov, navodila za pripravo vloge (Sklop A – EKSRP, Sklop B – ESRR) ter ločeni vlogi za prijavo operacije (Obrazec 1 Vloga – Sklop A EKSRP, Obrazec 1 Vloga – Sklop B ESRR ) skupaj z obveznimi prilogami.

Celoten razpis je objavljen TUKAJ.