Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Uspešno izvedena zadnja seja Sveta LUR v tem mandatu županov

 • 28. 10. 2022

27. oktobra 2022 je v Mestni hiši v Ljubljani potekala 11. Seja sveta Ljubljanske urbane regije (Svet LUR), ki je tudi zadnja v tem mandatu oziroma sestavi županov, saj bo z novimi lokalnimi volitvami Svet LUR potrebno ponovno konstituirati. Glavna tema seje so bila razvojna sredstva v novi finančni perspektivi, ki so nujna za nadaljnji skladen razvoj celotne regije.

Svet se je seznanil z aktualnimi informacijami glede finančnega razreza evropske kohezijske politike za 2021-2027, predvsem z višino sredstev kohezijske politike, namenjene regionalnemu razvoju, za katera so bila izvedena številna pogajanja. Tako je sedaj na nivoju Slovenije zagotovljenih dobrih 3.2 mrd EUR sredstev, od tega 718,19 mio EUR sredstev iz Kohezijskega sklada, nekaj manj kot 1.6 mrd EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), 635,97 mio EUR iz Evropskega socialnega sklada+ (ESS+) ter 258,72 mio EUR iz Sklada za pravičen razvoj (SPR). Država dodaja nacionalno sofinanciranje, s čimer bo pokrit izpad sredstev zaradi nižje stopnje sofinanciranja projektov z evropskimi sredstvi, v večjem delu za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (KRZS), ki je bila zaradi stopnje razvitosti z novo evropsko kohezijsko politiko prikrajšana za nujno potrebna razvojna sredstva. To je za regijo izrednega pomena, saj bodo le tako teritorialni pristopi, kot so instrument izvajanja lokalnega razvoja (CLLD), v okviru katerega se izvajajo projekti LAS, Celostne teritorialne naložbe (CTN) in Dogovor za razvoj regije (DRR) sofinancirani vsaj v meri prejšnje perspektive, ponekod celo malenkost več.

Predstavljene so bile tudi prioritetne vsebine za pripravo projektov za DRR, v okviru katerega bo za Zahod iz DRR na voljo 160,5 mio EUR sredstev. To so projekti spodbujanja podjetništva (Podjetno nad izzive in Podjetniški inkubatorju), odvajanja in čiščenja odpadne vode, zagotavljanja pitne vode, urejanja zelene infrastrukture ter spodbujanja trajnostne mobilnosti. Po letu 2025 bo KRZS upravičena še do 215 mio EUR dodatnih pravic porabe, kar bo omogočilo delovanje in razvoj regije na nivoju perspektive 2014-2020. Stopnja sofinanciranja z EU in nacionalnimi sredstvi za projekte sofinanciranje iz ESRR tako ostaja 80 %, za projekte sofinancirane iz Kohezijskega sklada pa 100 %.

Člani Sveta LUR so med drugim potrdili tudi sofinanciranje splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni za leto 2023 v vrednosti 155.000 EUR ter strateški dokument – Regijsko inovacijsko strategijo Ljubljanske urbane regije (RIS LUR), v okviru katerega so pooblastili RRA LUR za izvedbo delavnic, namenjenih pripravi prioritetnih projektov v okviru RIS LUR. Prav tako so RRA LUR izbrali za pripravljavca Regionalnega prostorskega plana Osrednjeslovenske regije.