Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Tretja Borza lokalnih živil tokrat v inkubatorju ABC HUB v BTC Cityju

 • 22. 5. 2019

3. Borza lokalnih živil 7 maj 2019V torek, 21. 5. 2019, se je v podjetniškem inkubatorju ABC HUB v BTC Cityju v Ljubljani zbralo skoraj 70 ponudnikov lokalnih živil, gostincev, hotelirjev, predstavnikov osnovnih šol in vrtcev ter drugih javnih zavodov iz Ljubljanske urbane regije, da se seznanijo z aktualno lokalno ponudbo, sklenejo posle in skupaj načrtujejo pridelavo in predelavo za naprej.

Število udeležencev se vsako leto povečuje, ponudnikom zelenjave, sadja, žit in izdelkov iz žit, meda in mlečnih živil pa so se letos pridružili še ponudniki mesa in mesnih izdelkov. Dobro delo organizatorjev potrjujeta tudi nacionalna nagrada »Premiki naprej 2018« in prestižna mednarodna nagrada turistične borze v Berlinu s strani organizacije Green Destinations.

Borza lokalnih živil, ki velja za enega najuspešnejših ukrepov za spodbujanje lokalne samooskrbe in kratkih nabavnih verig v Ljubljanski urbani regiji, se je tokrat odvijala v inkubatorju ABC HUB. Ta se je izkazal kot izredno primeren prostor za ustvarjanje ugodnega poslovnega okolja tudi za lokalne pridelovalce, gostince in javne zavode. Pobudniki in organizatorji Mestna občina Ljubljana, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Turizem Ljubljana, Kmetijsko gozdarska zbornica, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana in Zavod EKOmeter so z rezultati prvih dveh borz izredno zadovoljni, saj se je na podlagi teh sklenilo kar nekaj sodelovanj, storjeni so bili prvi koraki za načrtovano pridelavo in predelavo, prav tako pa se je povečal odstotek lokalno pridelanih živil v prehranski ponudbi gostincev, hotelirjev in javnih zavodov. Računajo, da se bo ta trend v prihodnje še nadaljeval.

Glavni namen borze, ki je potekala v obliki sestankov med ponudniki in kupci, ostaja spodbujanje kratkih nabavnih verig, kar je moč doseči z vzpostavitvijo čim več stikov in izmenjavo informacij o ponudbi in povpraševanju lokalno pridelanih živil. Šole in vrtci so lahko tudi tokrat preverili možnosti nabave lokalnih živil v okviru razpisov in izločenih sklopov ter sklepali dogovore tudi za nakupe v okviru šolske sheme, Slovenskega tradicionalnega zajtrka ipd. Turizem Ljubljana si prizadeva, da bi se povezalo čim več ponudnikov gostinstva in hotelskih restavracij z lokalnimi proizvajalci, saj sodobni turisti vedno pogosteje iščejo odgovorne destinacije s pristnimi in avtentičnimi doživetji. Obroki iz lokalnih, sezonskih sestavin so tudi bolj kakovostni, okolju in družbi prijazni. Vedno več ponudnikov gostinstva v Ljubljani ponuja Ljubljanski zajtrk, ki je neposredni produkt Zelenih nabavnih verig, predvidoma poleti pa bo na voljo tudi novo doživetje Ogled ljubljanske tržnice z zajtrkom.

Borze lokalnih živil se je tokrat udeležila tudi Valentina Smej Novak, ki je obiskovalcem predstavila novo iniciativo Turizma Ljubljana, KULinarični koledar. Vsak mesec ponudnikom gostinstva pošljejo tri recepte, ki vključujejo sezonsko in lokalno zelenjavo oziroma sadje. Zelenjavo meseca oziroma sadje so določili v sodelovanju z lokalnimi pridelovalci in ponudniki na ljubljanski tržnici.

Reden obiskovalec borze in uporabnik lokalnih sestavin v kuhinji je tudi Jorg Zupan, lastnik in chef restavracije Atelje. Poudaril je, da je osebni stik z lokalnimi proizvajalci izjemno pomemben, saj si na ta način izmenjajo mnenja, predvsem pa znanje. Na podlagi dobrega dialoga se na primer lahko pridelovalci odločijo za gojenje druge zelenjave oziroma sadja.

Tomaž Habjan je prišel iz Partnerstva ekološka Kranjska, Piktom d. o. o., ki je pogodbeno partnerstvo ekoloških kmetij. Za prodajo nudijo od sadja, zelenjave do žit, marmelad, mlevskih izdelkov itd., ki jih je možno dobiti preko celega leta.  Prednost borze vidijo predvsem v tem, da se povežejo s potrošniki in prisluhnejo njihovim dejanskim potrebam. Ob tem poudarjajo, da je sistemska podpora v okviru katere lahko javni zavodi naročajo 20 % izven javnih naročil več kot dobrodošla, želijo pa si, da bi se ta odstotek v prihodnje še povečal.

Organizatorka prehrane iz Vrtca Šentvid Vesna Kosmač je povedala, da že nabavljajo jagode z Janč ter domače mlevske izdelke, v borzi pa vidi največjo dodano vrednost v tem, da je na enem mestu pridobila kontakte vseh ponudnikov, dobrodošle so tudi informacije koliko je na voljo izdelkov pri ponudnikih in kateri izdelki glede na sezono.

Da je Borza lokalnih živil na pravi poti, potrjujeta nagradi »Premiki naprej 2018« za najboljšo izboljšavo v javni upravi s strani Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani ter mednarodno priznanje za najboljšo trajnostno prakso v kategoriji mest s strani Green Destinations na ITB Berlin, eni najpomembnejših turističnih borz na svetu.

Borze skupaj z delavnicami za kuharje vrtcev in šol, podporo javnim zavodom pri pripravi javnih naročil, delom z ljubljanskimi gostinci ipd. pripomore k trajnostnem razvoju mesta tako na področju gospodarstva in vpliva na okolje kot družbenih odnosov. Lokalna samooskrba je tema, ki predstavlja prioriteto na vseh nivojih trajnostnega razvoja Ljubljane, tako jo je Mestna občina Ljubljana kot ključno usmeritev vključila v strateške cilje vizije Ljubljane do 2025. Poleg tega pa oblikovala dva pomembna dokumenta – Program varstva okolja ter Strategijo razvoja podeželja, ki sledita zastavljenim ciljem.

Borza lokalnih živil je bila tudi tokrat izvedena v okviru evropskega projekta ROBUST (Rural-Urban Outlooks: Unlocking Synergies), ki se ukvarja s krepitvijo odnosov med mestnimi in podeželskimi območji in je financiran iz programa Obzorje 2020. Projekt poteka pod okriljem Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, ki povezuje 26 občin in vse svoje aktivnosti usmerja v trajnostni razvoj celotne regije, kjer prav spodbujanje lokalne pridelave in predelave predstavlja enega izmed njegovih ključnih stebrov.