Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Trajnostna mobilnost: Oblikovanje nizkoogljičnih območij v mestih

 • 23. 4. 2018

SMART-MR Helsinki april 2018Partnerji projekta mehanizma Interreg Europe SMART-MR so se 12. in 13. aprila 2018 zbrali v Helsinkih na Finskem na peti delavnici projekta Interreg Europe SMART-MR (Trajnostni ukrepi za učinkovitejši promet v metropolitanskih regijah) z naslovom ‘Oblikovanje nizkoogljičnih območij’, ki se je odvijala v tovarni kulture Kojaamo. V okviru delavnice so udeleženci delili svoje izkušnje in znanje, predstavljali slabe in dobre prakse ter oblikovali konkretna priporočila za oblikovanje politik za razvoj nizoogljičnih območij v bližini prometnih postajališč.

Postajališča kot prometna vozlišča, ki temeljijo na železniškem prometu, predstavljajo nizkooglično osnovo za urbani razvoj in vsakodnevno mobilnost. Nizkoogljično bivanje predvideva pasivno gradnjo in uporabo obnovljivih virov energije. V prometnem načrtovanju pa nizkoogljično načrtovanje podpira hojo, kolesarjenje in kombiniranje različnih vrst javnega prometa ter na drugi strani omejuje parkirna mesta ter uporabo lastnega avtomobila. Ustrezna raven storitev na postajališčih tako lahko spodbudi uporabo železnice tako pri popotnikih kot tudi lokalnih prebivalcih. Oblikovanje skupnosti postajališč lahko s pomočjo digitalizacije omogoči delitveno gospodarstvo.

Uvodno predavanje na temo Integriranih trajnostnih sosesk in nizkoogljičnih mest je imel Steffen Lehmann, profesor trajnostne arhitekture in sodirektor inovacijskega grozda za trajnostna mesta Univerze v Portsmouthu. Na delavnici je bil predstavljen koncept oblikovanja nizkoogljičnih območij za območje Helsinkov. Koncept mestom omogoči razvoj nizkoogljičnih območij tako znotraj obstoječih urbanih struktur, kot tudi pri načrtovanju novih območij postajališč. Koncept prav tako določa cilje za nizkoogljična območja in določa ukrepe, ki so potrebni za dosego želenih ciljev. Omenjen koncept se je v okviru delavnice nadalje razvijal za uporabo pri oblikovanju oziroma razvoju nizkoogljičnih območij v drugih evropskih metropolitanskih regijah.

V okviru delavnice je bil organiziran študijski tudi obisk območja Kalasatama v Helsinkih. Kalasatama je pametno mesto, ki je bilo ustanovljeno in oblikovano s strani Mesta Helsinki. Med obiskom omenjenega projekta so bile predstavljene energetske in javno prometne rešitve ter novo načrtovana poslovna stavba Okoljsko mesto z rešitvami sistema delitve avtomobilov.

Do sedaj so v ovkiru projekta potekale že štiri delavnice, in sicer na teme participativnega prometnega načrtovanja v Ljubljani, oblikovanja trajnostnega prometnega regionalnega načrta v Rimu, nizkoogljičnega logističnega načrtovanja v Oslu n prometno usmerjenega razvoja v Kungälvu.Projekt SMART-MR se ukvarja s problematiko in izzivi urejanja prometa v metropolitanskih regijah, ki povzroča zastoje in velike količine toplogrednih plinov ter s tem nalaga velike izzive oblastem pri zagotavljanju zdravih življenjskih pogojev za prebivalce in podpornega okolja za razvoj gospodarstva. Tako je glavni cilj projekta  podpreti lokalne in regionalne oblasti pri izboljšanju prometne politike in zagotavljanju trajnostnih ukrepov za dosego prožne nizkoogljične mobilnosti v metropolitanskih regijah.

Nedavne študije so pokazale, da je približno 70 % prebivalstva našega kontinenta zgoščenega v mestih in urbanih območjih, pri čemer je pričakovati, da se bo ta delež povišal na 80 % v naslednjih desetih letih. Visoka raven drobnih delcev v zraku, ki jih povzročajo prometni zastoji v naših mestih so v veliki meri povezani z avtomobilskim prometom. Problemi, povezani s prometom in prostorskim načrtovanjem, bodo tako vedno bolj v ospredju evropskih politik, predvsem zaradi negativnega vpliva, ki jih ima promet na kakovost življenja prebivalcev.

Več informacij o projektu:

http://www.interregeurope.eu/smart-mr/

https://www.facebook.com/interregeuropesmartmr/