Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Svet LUR soglasen o razvoju v Ljubljanski urbani regiji

 • 22. 12. 2023

20. decembra 2023 je v Mestni hiši v Ljubljani potekala letošnja zadnja, 4. seja Sveta Ljubljanske urbane regije (Svet LUR). Beseda je tekla predvsem o izzivih, vezanih na implementacijo projektov iz Dogovora o razvoju regij 2021 – 2027 ter o možnosti vzpostavitve javnega sistema izposoje e-koles v LUR. Turizem Ljubljana je kot gonilna sila Regijske destinacijske organizacije predstavil sliko turizma v regiji in izvedene aktivnosti promocije regijskih znamenitosti v preteklem letu.

Na seji se je zbrala večina županov in nekateri drugi predstavniki občin Ljubljanske urbane regije. Seznanili so se z aktualnimi informacijami glede finančnih sredstev, ki jih predvideva Dogovor za razvoj regije 2021 – 2027 (DRR). Prvi projekt nove finančne perspektive bo zaživel že z januarjem, ko bo s podjetniškim usposabljanjem pričelo 10 posameznikov z obetavnimi podjetniškimi idejami (projekt PONI). Skupno skoraj 60 milijonov evrov lahko občine črpajo tudi za projekte odvajanja in čiščenja odpadne vode, zagotavljanja pitne vode, urejanja zelene infrastrukture ter spodbujanja trajnostne mobilnosti, vzpostavitve podjetniških inkubatorjev ter za državne kolesarske poti.

Implementacija projektov iz DRR predstavlja za regijo precejšen izziv, saj namen zagotovljenih sredstev v veliki meri ne odgovarja razvojnim potrebam občin oziroma višina zagotovljenih sredstev ni zadostna za evidentirane potrebe. Zato bo za uspešno implementacijo potrebno še veliko dialoga s pristojnimi ministrstvi.

Župani so pozdravili predlog vzpostavitve sistema javne izposoje e-koles v LUR, ki zahteva koordiniran razvoj infrastrukture. Poleg enovite podobe bi bila poenotena tudi informacijski sistem in sodoben sistem plačevanja. RRA LUR bo takoj v novem letu pričela z identifikacijo nabavnih potreb ter na tej osnovi pripravila finančno oceno projekta v vsaki od zainteresiranih občin, da bi nato lahko izvedla javno naročilo za ponudnika storitve, sklenila okviren sporazum in tako pripravila vse potrebno, da lahko posamezna občina sklene pogodbo, prilagojeno svojim zmožnostim in potrebam.

Člani Sveta LUR so med drugim potrdili tudi sofinanciranje splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni za leto 2024 v vrednosti 170.500 EUR. RRA LUR je župane seznanila tudi z načrtovanimi razpisi, ki omogočajo sofinanciranje občinskih projektov ter izzivi pri pripravi Regionalnega prostorskega plana Osrednjeslovenske regije. Glede izdelave celostnih prometnih strategij (CPS) so se župani strinjali, da je potrebna ažurnost, saj je priprava v skladu z novimi smernicami časovno bolj zahtevna. Načrtovana je tudi priprava nove regijske CPS LUR. Obstoječa strategija je še vedno edina tovrstna strategija v regiji in velja kot primer dobre prakse doma in v tujini.

Dosežke in promocijske aktivnosti Regionalne destinacijske organizacije (RDO) v letu 2023 je predstavila direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek. RDO uspešno skrbi za prepoznavnost in večjo privlačnost regije kot turistične destinacije ter razvoj integriranih turističnih produktov.

Vsi sklepi seje so bili sprejeti soglasno, kar je znak dobrega sodelovanja občin v regiji in odlična popotnica za razvoj v prihajajočem letu.