Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Spletni EUROCITIES forum 2020 – Vse ceste vodijo v mesta

 • 20. 10. 2020

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije se je udeležila letnega srečanja strokovnjakov s področja mobilnosti, ki je potekalo v sklopu združenja evropskih mest in regij EUROCITIES z delovnim naslovom »Vse ceste vodijo v mesta«. V spletni obliki se je dogodek odvijal 19. oktobra 2020 in je prednostno obravnaval stanje, ukrepe ter prihodnji razvoj mobilnosti v evropskih mestih ter regijah v kriznih časih.

Ob skorajšnjem sprejetju osrednjega strateškega evropskega dokumenta – Strategije za trajnostno in pametno mobilnost, je bila osrednja tematika foruma pregled dogovorov, ciljev ter prioritetnih ukrepov na evropski ravni za nadaljevanje razvoja trajnostne mobilnosti tako na urbani kot regionalni ravni. Z ozirom na zastavljene cilje in akcijski načrt v Evropskem zelenem dogovoru je cilj Strategije za trajnostno in pametno mobilnost predvsem uskladiti prometni sektor EU s cilji evropskega zelenega dogovora in določiti odziv na mobilnost v krizi COVID-19. V osnovi se, kljub trenutnemu stanju trajnostne mobilnosti, ohranjajo cilji po doseganju 90-odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, povezanih s prometom do leta 2050.

V luči prizadevanj po zagotavljanju cenovno dostopnejših, bolj zdravih in okolju sprejemljivejših prometnih alternativ, se je diskusija med predstavniki Evropske komisije, Generalnega direktorata za mobilnost in promet (DG MOVE), Mednarodnega združenja za javni prevoz (UITP) ter predstavniki nekaterih mest in regij dotikala predvsem tega, kako naj mesta prispevajo k ublažitvi vpliva prometa na naše naravno okolje, vključno z zmanjšanjem onesnaževanja zraka, vode in hrupa. Ob dejstvu, da že skoraj 75 % evropskega prebivalstva živi v mestih in na mestnih območjih, so se sodelujoči strinjali, da imajo mesta in urbane regije ključno vlogo pri doseganju ciljev, določenih v strategiji trajnostne in pametne mobilnosti.

Glavne ugotovitve EUROCITIES foruma 2020 so naslednje:

 • Mesta in urbane regije so ključna območja, ki se intenzivno zavzemajo za prispevanje k doseganje evropskih ciljev na področju mobilnosti.
 • Čeprav so bila mesta v trenutni krizi najbolj prizadeta, njihovi predstavniki pozivajo k izkoriščanju potenciala urbanih območjih k zagotavljanju bolj odporne, trajnostne in vključujoče prihodnosti za Evropo.
 • Načrt za oživitev EU mora zapolniti vrzel v zadnjih desetih letih pomanjkljivih naložb v EU na lokalnih in regionalnih ravneh in zagotoviti, da se financiranje EU usmerja v regije, v katerih so investicije v razvoj mobilnosti najbolj potrebne.
 • Kohezijska politika naj ohranja močno urbano razsežnost, vključno z varovanjem sredstev za trajnostni razvoj mest v podporo in »odpornejši« razvoj evropskih urbanih območij ob potencialnih prihodnjih krizah.
 • Politike financiranja in obnove EU naj spodbujajo zeleno in digitalno preobrazbo, upoštevajo vplivna območja mest in podpirajo lokalna prizadevanja za pravično in vključujoče okrevanje.
Ste imeli tekom Evropskega tedna mobilnosti 2020 izrazito zanimivo aktivnost na tematiko varne mobilnosti? Mesta, ki ste sodelovala v letošnjem Evropskem tednu mobilnosti imate do 31. oktobra 2020 še vedno čas oddati prijavo za »Urban road safety award«. Več informacij tukaj.