Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

RRA LUR za delegacijo urbanistov iz Mesta Niš organizirala študijski obisk

 • 2. 4. 2024

RRA LUR za delegacijo urbanistov iz Mesta Niš organizirala študijski obisk; foto Urša PeršičZa mesto Niš, ki je trenutno v fazi pripravljalnih aktivnosti za izdelavo prostorskega načrta in krepitve kapacitet za spremljanje prostorskega razvoja, je RRA LUR v mesecu marcu 2024 pod pokroviteljstvom The World Bank organizirala in izvedla dvodnevni študijski obisk na temo prostorskega načrtovanja.

Srbska delegacija je obiskala Mestno občino Ljubljana (MOL) in Mestno občino Maribor (MOM), kjer so strokovnjaki različnih področij predstavili primere dobrih praks. Delegacijo sta sprejela in pozdravila tako župan MOL Zoran Janković kot župan MOM Saša Arsenovič. Strokovnemu delu, nad katerim so bili udeleženci več kot navdušeni, je sledilo še spoznavanje obeh mest in s tem ogled rezultatov uspešnega načrtovanja urejanja prostora.

Prvi dan so udeleženci podrobneje spoznali urbanistično načrtovanje mesta Ljubljana, seznanili pa so se tudi z regijskimi in nacionalnimi aktivnostmi. Uvodoma je Rok Žnidaršič, podžupan MOL pristojen za prostorski razvoj, članom delegacije predstavil načrtovanje in izvajanje skladnega prostorskega razvoja in uspešne prakse urejanja prostora v MOL. Razvoj Ljubljane na poti k njeni podnebni nevtralnosti je predstavila Nataša Jazbinšek Seršen, vodja oddelka za varstvo okolja MOL, mag. Katarina Konda, vodja oddelka za urbanizem MOL pa je udeležence seznanila s postopki obravnave prostorskih aktov pred sprejemom, pripravo strokovnih podlag za planske in izvedbene akte ter pri tem izpostavila pomembnost zbiranja in analize podatkov o obstoječi in predvideni rabi in posegih v prostor.

Jure Zavrtanik, direktor Ljubljanskega urbanističnega zavoda d.d., se je osredotočil na pripravo prostorskih strateških načrtov in izvedbenih aktov ter pri tem izpostavil prostorski  informacijski sistem, ki je nepogrešljiv pri načrtovanju urejanja prostora. Kakšno oziroma kako pomembno vlogo pri uspešni realizaciji načrtov ima regionalna politika in regionalno prostorsko načrtovanje sta predstavila Mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR in Matej Gojčič, namestnik direktorice za razvoj in splošne zadeve. Predstavitev za delegacijo je pripravilo tudi Ministrstvo za naravne vire in prostor. Lenča Humerca Šolar mag., vodja sektorja za strateški prostorski razvoj je predstavila aktivnosti in politike, ki jih na ministrstvu izvajajo na področju urejanja prostora s poudarki na urbanem razvoju.

Tudi v Mariboru so se udeleženci seznanili z urbanističnim načrtovanjem in nekaterimi ključnimi projekti. mag. Tomaž Kancler Mestni urbanist MOM je predstavil prostorsko in urbanistično načrtovanje, izvajanje urbanistično-arhitekturnih delavnic na različnih področjih v okviru MOM ter trajnostno urbano strategijo MOM.  Maja Reichenberg Heričko in Gašper Dajčman z Oddelka za prostor in urbanizem MOM ter Andrej Žižek, ZUM d.o.o. so spregovorili o pripravi občinskih prostorskih strateških in izvedbenih aktov MOM, in sicer občinskega prostorskega načrta (OPN) in občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), obenem so tudi podrobneje predstavili OPN MOM. V veliko pomoč pripravi dokumentov je tudi v tem primeru digitalna zbirka prostorskih aktov. Mateja Krampač Vodja projektov na Regionalni razvojni agenciji Podravja – Maribor, pa je poleg regijskega vidika oz. vloge regij v prostorskem načrtovanju predstavila še Regijske centre mobilnosti, projekt, ki se bo preko instrumenta Dogovor za razvoj regij izvajal v vseh 12ih slovenskih regijah.