Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

RRA LUR v okviru projekta sPOINT organizirala obisk socialnih podjetij v Italiji

 • 13. 10. 2022

V torek, 11. oktobra 2022, je RRA LUR v okviru projekta sPOINT – Socialno Podjetniška Informacijska Točka, izvedla strokovno ekskurzijo z ogledom in predstavitvijo dobrih praks socialnega podjetništva in socialnih podjetij v Italiji.

Projekt sPOINT zasleduje med drugimi cilje krepitve veščin in kompetenc za ustanavljanje novih ter razvoj obstoječih socialnih podjetij in spodbuja povezovanje in sodelovanje socialnih podjetji in organizacij s področja socialnega podjetništva. S tem namenom je RRA LUR organizirala študijski ogled dobrih praks v tujini, v okviru katerega so si udeleženci ogledali, kako se socialnega podjetništva lotevajo v sosednji Italiji.

Socialna podjetja in potencialni socialni podjetniki so si v okviru strokovne ekskurzije ogledali dva primera dobrih praks. Najprej so svoje delovanje predstavili v socialni zadrugi La Quercia, ki izvaja izobraževalne dejavnosti, pomoč ter terapevtske storitve za mladoletnike, invalide, starejše in njihove družine. Sledil je obisk socialne zadruge Querciambiente, ki prikrajšanim osebam nudi zaposlitev na področju okoljskih storitev, kot so zbiranje in odlaganje odpadkov, vzdrževanje zelenih površin, čiščenje ulic in ločeno zbiranje odpadkov. Izvajajo tudi izobraževalne dejavnosti na področju okolja v šolah.

Kljub temu, da se ureditev na področju socialnega podjetništva v Italiji nekoliko razlikuje od slovenske, so udeleženci domov odšli z novimi znanji in idejami, ki jih bodo lahko uporabili pri delovanju svojih socialnih podjetij.