Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

RRA LUR sodelovala pri oblikovanju evropske politike inovacijskih ekosistemov za obdobje 2021–2027

 • 10. 3. 2020

EURADA Innovation Ecosystems18. februarja 2020 je v Bruslju potekal pomemben dogodek z naslovom »Inovacijski ekosistemi za prihodnost Evrope«, ki ga je organiziral Evropski svet za inovacije (EIC), instrument Evropske komisije za podporo vrhunskih inovatorjev, podjetnikov, malih in srednjih podjetij (MSP) ter znanstvenikov po vsej Evropi. Posveta sta se pod okriljem Evropskega združenja razvojnih agencij (EURADA) udeležila tudi mag. Lilijana Madjar, direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Miha Leskovar, svetovalec direktorice za podjetništvo in inovativnost.

Dogodek je bil organiziran kot del strategije Evropske komisije za izboljšanje povezanosti inovacijskih ekosistemov v okviru 3. stebra programa Obzorje Evropa (Horizon Europe), »Inovativna Evropa«. Največji poudarek se kaže na skupnih inovativnih programih in projektih, za katere bo po predlogu Evropske komisije na razpolago do 500 mio EUR sredstev. Predstavniki Evropske komisije so udeležence seznanili z informacijami za pripravo naslednjega razpisa za povezovanje regionalnih inovacijskih ekosistemov v okviru programa Obzorje Evropa za obdobje 2021–2027. Pri tem so poudarili, da so razvojne agencije ključni akterji pri spodbujanju inovacijskih ekosistemov, saj imajo pomembno vlogo pri povezovanju različnih deležnikov, prenosu znanja in dobrih praks v regijo, kot tudi informiranju in zagotavljanju dostopa do sredstev za realizacijo projektov.

Sekretariat EURADE je pripravil priporočila, v katerih so opredeljeni specifični ukrepi in konkretni primeri za spodbujanje inovacijskih ekosistemov. Glede na primere razvitih inovacijskih ekosistemov v regijah Emilija-Romanja,  Zgornja Avstrija in Baskija, evropske razvojne agencije menijo, da bi morali okrepiti aktivne politike za podporo inovacij v MSP, spodbujati povezano diverzifikacijo v ekosistemih in izvajati politike z dolgoročno perspektivo.