Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

RRA LUR sodelovala na mednarodni konferenci o aktivnem in zdravem staranju

 • 21. 4. 2023
Konferenca SI4CARE - Socialne inovacije za aktivno in zdravo staranje. Foto: Mateja Jordović Potočnik

19 in 20. aprila 2023 je v Ljubljani potekala prva mednarodna konferenca o aktivnem in zdravem staranju z naslovom: »Socialne inovacije za aktivno in zdravo staranje«, ki je obravnavala pomembne teme s področja socialnih inovacij na področju aktivnega in zdravega staranja v regiji ADRION. Dvodnevna konferenca z ugledno mednarodno udeležbo strokovnjakov iz regije je bila hkrati tudi sklepni dogodek mednarodnega projekta SI4CARE, v okviru katerega je bil med drugim pod okriljem Univerze v Ljubljani ustanovljen tudi Multidisciplinarni raziskovalnorazvojni center za socialne inovacije za aktivno in zdravo staranje, katerega članica programskega sveta je postala tudi mag.Lilijana Madjar, direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije

Projekt SI4CARE, sofinanciran iz program Interreg ADRION je vključeval je 10 projektnih in 18 pridruženih partnerjev. S strani Evropske komisije je bil tudi ocenjen kot vzorčni primer vzpostavitve učinkovitega in delujočega ekosistema socialnih inovacij. Prof. dr. Vlado Dimovski iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je v imenu vseh projektnih partnerjev poudaril, da je pomemben dosežek tega projekta akcijski načrt, ki so ga že predstavili resornemu ministru z željo, da ministrstvo integrira ključne zaključke tudi v svojo strategijo integrirane zdravstvene oskrbe starostnikov.  Poudaril je tudi dejstvo, da SI4CARE projekt vključuje pilotne projekte, ki so bili implementirani v konkretno lokalno in delovno okolje.

Slovenija je v okviru projekta realizirala štiri pilotne projekte. Prvi je povezan z odpiranjem enote za stanovalce z demenco za spodbujanje aktivnosti, drugi je omogočil dostopnost do integrirane dolgotrajne oskrbe, v okviru tretjega so razvili mobilno aplikacijo za obvladovanje srčnega popuščanja, četrti pa je omogočil individualizirano vadbo na podlagi biomehanskih meritev.

Prof. dr. Boštjan Markoli, prorektor Univerze v Ljubljani je poudaril, kako zelo izstopajoča je prebojnost in  interdisciplinarnost projekta SI4CARE, ki ima poleg vsega tudi plemenito poslanstvo. Prof. dr. Metka Tekavčič, dekanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je povedala, da je projekt vključeval izjemne raznolike partnerje, ki jih je uspel uskladiti in doseči izjemne razvojne in družbeno vključujoče rezultate. Dekanja Ekonomske fakultete je tudi poudarila izstopajočo interdisciplinarnost projekta in zadovoljstvo, da se bodo aktivnosti  partnerjev v okviru univerze še nadaljevale. Tudi prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, dekanja Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, ki je skupaj z Ekonomsko fakulteto vodila projekt SI4CARE, je čestitala za dosežene rezultate. Pomemben partner projekt je bil tudi Inštitut Jožef Stefan. V imenu raziskovalcev, ki so sodelovali na tem projektu, je prof dr. Boštjan Zalar, direktor Inštituta Jožef Stefan na koncu izpostavil tudi človeško dimenzijo tega projekta, ki je poleg vloge naprednih tehnologij pri pilotnih projektih, plemenito nagradila tudi vse, ki so pri tem projektu sodelovali.

Mag. Lilijana Madjar,  direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije je izpostavila enega največjih izzivov celotne Slovenije, to je staranje prebivalstva, ki je v Sloveniji hitrejše kot drugje v Evropi. Ljubljanska urbana regija je sicer regija z najvišjim naravnim prirastom, delež prebivalcev nad 65 let pa je v primerjavi z drugimi regijami najnižji, pa vendar bo kljub temu treba veliko vlagati v področje aktivnega staranja, če se želimo uspešno spopasti z izzivi, ki jih to prinaša. Poudarila je še, da bo bo RRA LUR v okviru multidisciplinarnega raziskovalnega razvojnega centra za socialne inovacije za aktivno in zdravo staranje prispevala vsa svoja znanja, izkušnje, povezave doma in v tujini, z namenom reševanja izzivov starajočega se prebivalstva in iskanja najučinkovitejših rešitev za aktivno staranje.
Drugi dan konference se je pričel z novinarsko konferenco, kjer so partnerji projekta podpisali Memorandum o soglasju za zdravo in družbeno angažirano staranje, s katerim se države podpisnice strinjajo, da so odgovornosti in naloge javnih uprav in deležnikov v zdravstvu, opisane znotraj petih strateških stebrov v transnacionalni strategiji, ključne za učinkovit razvoj ekosistema dolgotrajne oskrbe. Osrednji del konference pa je bil namenjen predvsem predstavitvi Multidisciplinarnega raziskovalno-razvojnega centra Univerze v Ljubljani za družbene inovacije za aktivno in zdravo staranje, katerega cilj je med drugim povezati vse relevantne akterje, kot so javni in zasebni ponudniki zdravstvenih storitev, uporabniki in združenja, akademska sfera in socialni podjetniki, prostovoljna združenja, nevladne organizacije in javni organi, s ciljem razvoja področja aktivnega staranja.

Udeležence sta preko videonagovora pozdravli častna pokroviteljica konference, predsednica republike Nataša Pirc Musar ter Dubrovka Šuica,  podpredsednica Evropske komisije in komisarka za demokracijo in demografijo, v živo pa jih je nagovorila še Romana Tomc, poslanka v Evropskem parlamentu, ki je opozorila, da Evropa rešuje številne kratkoročne krize, dolgoročne, med njim tudi demografija, pa posledično ostajajo ob strani. Evropske institucije se po njenih besedah tega problema zavedajo in ga naslavljajo tako v Evropski komisiji kot v Evropskem parlamentu. Vse tri so izrekle čestite za dosežene rezultate in izrazile zavedanje, da je treba strateško pristopiti k reševanju izzivov s področja staranje, kjer bodo ključno vlogo pri soočanju s problematiko staranja prebivalstva in dolgotrajne oskrbe imele prav socialne inovacije.

Kot so na konferenci poudarili sodelujoči, pomemben del rešitev lahko predstavlja ravno projekt SI4CARE, ki stremi k zdravemu in družbeno vključenemu staranju, predvsem z razvojem telemedicine. Povezovanje mednarodne skupnosti in deležnikov z različnih področij ena od ključnih nalog projekta. Kot je poudaril sodelujoči v projektu Guido Piccoli iz podjetja ALOT, projekt med seboj povezuje zlasti akademsko sfero, ki razvija ideje, in zasebna podjetja, ki razvijajo rešitve na področju zdravstvenega varstva in socialne oskrbe. Pomembno vlogo po njegovih besedah pa ima tudi javna uprava z razvijanjem ustrezne politike za razširjanje digitalnih rešitev in za spodbujanje njihove uporabe v vsakdanjem življenju.

Na konferenci so o svojih pilotnih aktivnostih v okviru projekta spregovorili tudi tuji gostje in partnerji projekta. Strokovnjak na področju demence Sokratisa Papageorgiouja z Nacionalne in Kapodistrijske univerze v Atenah je povedal, so v Grčiji na primer oblikovali posebno ambulanto za spomin, demenco in Parkinsonovo bolezen preko državne telemedicinske mreže. Glavni namen je bil omogočiti večjo dostopnost primarnega in sekundarnega zdravstva starejšim prebivalcem, zlasti tistim, ki živijo na oddaljenih območjih. Razvijajo pa tudi posebne programe telesne dejavnosti za starejše in bolnike s kognitivnimi motnjami, ki se bodo izvajali izključno preko spleta.