Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

RRA LUR prenaša mobilnostne prakse in strokovno znanje na Zahodni Balkan

 • 30. 11. 2022

Ekipa strokovnjakov za mobilnost in prostorsko načrtovanje RRA LUR je na drugi delavnici v okviru projekta ProSUMP, ki se je odvijala med 21. In 23. novembrom 2022 v Sarajevu, promovirala in aktivno spodbujala regionalno izmenjavo znanj in najboljših praks načrtovanja trajnostne urbane mobilnosti ter prostorskega načrtovanja s številnimi državami Zahodnega Balkana.

Delavnica, ki je potekala pod finančnim okriljem Nemškega zveznega ministrstva za gospodarsko sodelovanje in razvoj (BMZ), Nemškega združenja za mednarodno sodelovanje (GIZ GmbH) – Regijski sklad za območje JV Evrope in Evropske unije, je v polni meri dosegla svoj namen: prenos načrtovalskih praks urejanja mobilnosti Ljubljanske urbane regije v mesta in regije Zahodnega Balkana ter prenos znanj za uvedbo sodobne in bolj trajnostne urbane mobilnosti. Na delavnici so aktivno sodelovala mesta iz držav Zahodnega Balkana, vključno z Beogradom, Prištino, Podgorico, Sarajevom in Tirano ter drugimi, ki želijo razviti in vzpostaviti učinkovit koncept organizacijskih struktur za sistematično izvajanje tako občinskih kot tudi regijskih celostnih prometnih strategij.

RRA LUR je bila izbrana kot vzor dobre prakse in stičišče za prenos znanj iz držav EU, dodeljena pa ji je bila vloga vozlišča mobilnosti in koordinatorja promocijskih aktivnosti v Zahodnem Balkanu. V okviru delavnice je najprej predstavila lastno izkušnjo implementacije regijske celostne prometne strategije iz leta 2018 ter glavne izzive, ki jih je potrebno obravnavati v kontekstu regionalne mobilnosti. Izpostavila je potrebo po skladni organizacijski strukturi, jasnih postopkih izvajanja in potrebi po širši politični podpori izvedenih ukrepov. Udeležence delavnice so najbolj zanimale inovativne prakse za doseganje širšega političnega soglasja med različnimi regionalnimi deležniki na področju mobilnosti.

Po predstavitvi RRA LUR je ob njenem moderiranju Aljaž Plevnik, svetovalec GIZ za organizacijsko strukturo in izvajanje ukrepov SUMP v državah Zahodnega Balkana, predstavil nekaj učinkovitih ukrepov za izvajanje CPS, ki imajo najverjetneje največji potencial prenosljivosti na območju Zahodnega Balkana. Po predstavitvi so predstavniki partnerskih mest ProSUMP v skupinah razpravljali o glavnih izzivih, s katerimi se soočajo pri izvajanju ukrepov CPS ter obravnavali vzpostavitev ter merjenje osrednjih indikatorjev za evalvacijo učinkovitosti ukrepov CPS.

V nadaljevanju izobraževanja je sledila samoevalvacija projektnih mest in regij. Ocenjevali so glavne parametre za uspeh procesa priprave in izvajanja ukrepov CPS. Skozi delo v skupinah so udeleženci razpravljali in predstavili naslednje elemente izvajanja ter stanja celostnih prometnih strategij: kdo je finančno podprl pripravo CPS, politična in organizacijska struktura za izvajanje CPS in trenutno stanje procesa spremljanja in vrednotenja učinkov. Rezultati kažejo, da udeleženci nimajo večjih težav pri strukturiranju procesa za izvajanje ukrepov CPS, vendar pa je opazno, da procesu priprave CPS manjkajo določene strukture za poročanje stanja in preverjanje učinka ukrepov.

Zadnji dan je bil namenjen strokovni ekskurziji, ki jo je vodilo Ministrstvo za promet Kantona Sarajevo, v spremstvu Emirja Hote, svetovalca ministra in Amele Šaćirbegović, strokovne sodelavke za izvajanje projektov in mednarodne programe. Predstavljen je bil nov regijski hitri vlak in raznoliki ukrepi za izboljšanje trajnostne mobilnosti v Sarajevu, npr. obnova trolejbusnega voznega parka in nove predvidene tramvajske proge. Prikazana je bila tudi implementacija žičnice Trebević, ki je zmanjšala prometne emisije in zastoje iz središča Sarajeva v rekreacijska območja na južni strani mesta. Udeležencem je bil predstavljen tudi pomen območij za pešce v starem mestnem središču, ki spremenijo strukturo mobilnosti v smeri trajnosti v gosto poseljenem mestu.

Udeleženci so dogodek ocenili kot izjemno poučen, RRA LUR pa je dodatno utemeljila svoj položaj središča izmenjav izkušenj za regionalno izvajanje SUMP na območju Zahodnega Balkana. Z nadaljnjim pridobivanjem novih znanj, predstavitvijo uspešnih praks in akcijskega načrta RRA LUR, bo ta ob koncu učnega procesa državam partnericam projekta predložila osnutek dokumenta za uvedbo referenta za mobilnost v mestih. Naslednji projektni sestanek je predviden v Ljubljani v marcu 2023.