Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

RRA LUR na konferenci POLIS 2022 promovirala regionalno mobilnost

 • 9. 12. 2022

Po uspešni konferenci POLIS 2021 v Göteborgu je letošnja konferenca mest in regij POLIS 2022 potekala 30. novembra in 1. decembra v Bruslju, znova z rekordno udeležbo. Kot vsako leto je tudi letos ponudila priložnost mestom in regijam, da svoje prometne dosežke predstavijo širšemu krogu odločevalcev in strokovnjakov za mobilnost. V sklopu programa se je kot zgleden primer inovativnih ukrepov in projektov na področju trajnostne mobilnosti predstavila tudi Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR).

Ob stalnem povečevanju POLIS skupnosti je tudi letošnja konferenca podrla vse rekorde obiskanosti, saj se je konference udeležilo več kot 800 udeležencev. Slednji so lahko izbirali med več kot 40 sekcijami na tematiko trajnostne mobilnosti, ki so jih sestavili člani POLIS mreže. Dve plenarni zasedanji sta navdušili s predstavitvami osrednjih govorcev konference, vključno s Fransom Timmermansom, izvršnim podpredsednikom Evropske komisije za Evropski zeleni dogovor, Carlosom Morenom, urbanistom in avtorjem koncepta »15-minutno mesto« in drugimi, katerih prizadevanja se osredotočajo na trajnostne spremembe politik in ukrepov v mobilnosti.

V dveh dneh je letna konferenca POLIS 2022 ponudila mešanico 32 vzporednih sekcij, 8 strokovnih panelov in 2 plenarnih zasedanj, ki so se osredotočali na nekatere najbolj aktualne problematike mobilnosti mest in regij. RRA LUR se je konference udeležila v okviru spodbujanja razvoja regij s predstavitvijo z naslovom Upravljanje regijske trajnostne mobilnosti: spodbujanje prometne povezljivosti in odpornosti v urbano-ruralnih okoljih.

RRA LUR je v okviru sekcije Spodbujanje razvoja regij predstavila aktualne projekte trajnostne mobilnosti in aktivnosti regionalne politike, ki se osredotočajo na vzpostavitev in testiranje modela upravljanja regionalne mobilnosti v obliki regijskih centrov mobilnosti v Sloveniji. RRA LUR bo kot regionalna spodbujevalka pripravila in izvedla številna izobraževanja za spodbujanje trajnostnih načinov mobilnosti in spreminjanju uporabniških navad na regionalni ravni ter tako prispevala k inovativnemu regionalnemu upravljanju mobilnosti v Sloveniji. Vzpostavljeno bo tudi regionalno upravljanje mobilnosti, ki bo testiralo in spodbujalo razvoj načrtov mobilnosti na regionalno pomembnih lokacijah z veliko prometa (npr. poslovne cone, turistična območja in okolice zdravstvenih domov), ki bo pospremljeno s predlogom regionalno pomembnih ukrepov trajnostne mobilnosti. Ob tem so bili predstavljeni še nekateri ukrepi RRA LUR, v okviru katerih bodo kot nova modaliteta prevoza testirani dinamični skupinski prevozi (javni prevoz na zahtevo, ki bo povezoval periferna območja z urbanim jedrom) kot pomembna spodbuda pilotne izvedbe inovativnih prometnih rešitev.

Poleg mest in regij Amsterdama, Antwerpna in funkcionalnega urbanega območja Eurodelta je Ljubljanska urbana regija na zasedanju aktivno zagovarjala stališče, da imajo regije članice POLIS ključno vlogo pri razvoju in testiranju storitev javnega prevoza, inovacij na področju uvajanja novih potovalnih načinov, upravljanja mobilnosti in dolgoročnega uvajanja instrumentov strateške politike za spodbujanje razvoja trajnostne mobilnosti. Naslednja POLIS konferenca bo jeseni 2023 v Leuvnu.