Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

RRA LUR krepila trajnostno urbano mobilnost v Beogradu

 • 26. 10. 2023

Med 18. in 20. oktobrom 2023 je v Beogradu potekala četrta regionalna delavnica ProSUMP, kjer so se srečali ključni prometni strokovnjaki,  predstavniki mest in prostorski načrtovalci na območju JV Balkana.

Delavnica, ki je potekala pod okriljem Odprtega regionalnega sklada za Jugovzhodno Evropo (ORF ETC) in pod moderiranjem RRA LUR in je med drugim udeležence seznanila s praktičnim vidikom izvajanja ukrepov celostnega prometnega načrtovanja, se je zaključila s pričakovanji prihodnjega sodelovanja in oblikovanja strategij, namenjenih spodbujanju trajnostne urbane mobilnosti na Zahodnem Balkanu.

Regionalna delavnica je plod dolgotrajnih prizadevanj Odprtega regionalnega sklada za Jugovzhodno Evropo (ORF ETC) in Transportne skupnosti (ang. Transport Community). Gre za nadaljevanje preteklih izmenjav dobrih praks, zlasti s tretje regionalne delavnice v Ljubljani, katere cilj je bil spodbujati izmenjavo regionalnega znanja na področju mobilnosti in najboljših praks na področju priprave celostnih prometnih strategij (CPS). Eden izmed ciljev četrte regionalne delavnice je bila obravnava sinergij in potencialnih skupnih aktivnosti s Transportno skupnostjo. Izkazalo se je, da obstajajo številne sinergije in priložnosti za sodelovanja, s poudarkom na pomenu celovitega pristopa k naslavljanju trajnostne urbane in regionalne mobilnosti.

Poleg tega je bila delavnica namenjena tudi praktičnim vidikom izvajanja ukrepov celostnega prometnega načrtovanja, s poudarkom na CPS bodisi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni entitet na Zahodnem Balkanu. V ta namen so bile predstavljene najboljše prakse iz Slovenije in Ljubljanske urbane regije ter preučeni morebitni podobni izzivi na Zahodnem Balkanu. Obsežnejša predstavitev s strani predstavnikov Ljubljanske urbane regije je poudarila pomen spremljanja in obravnave učinkov ukrepov na področju trajnostne mobilnosti. Učinkoviti mehanizmi spremljanja, ocenjevanja in poročanja so poudarjeni kot ključna orodja za sledenje napredku slovenskih praks druge generacije CPS na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Šele pregled in celotna obravnava uspehov ukrepov na podlagi zbranih podatkov namreč lahko zagotavljata učinkovitost pobud za trajnostno mobilnosti.

Drugi dan dogodka je bil namenjen predstavitvi Transportne skupnosti in JASPERSa (Evropske investicijske banke), ki sta zagovarjala celostno načrtovanje mobilnosti v regiji Zahodnega Balkana. Predstavnika JASPERS-a sta poudarila kritično potrebo po integriranem načrtovanju prometa in strategijah za njegovo dolgoročno izvajanje. Poleg poudarka na celostnem pristopu k načrtovanju mobilnosti, je potrebno izpostaviti koristi celovitega pogleda za doseganje trajnostne urbane mobilnosti na Zahodnem Balkanu. Izražena je bila potreba po širši regijski povezljivosti z Trans-evropskim prometnim omrežjem (TEN-T). Udeleženci so v obliki interaktivnih delavnic spoznavali in zagovarjali pomen dobro povezanih urbanih vozlišč v okviru TEN-T in poudarjali pomen gladko povezanega cestnega ter železniškega prometnega sistema.

Številni predstavniki prestolnic Zahodnega Balkana, ki so se v začetku meseca oktobra udeležili dogodka Dnevi urbane mobilnosti (ang. Urban mobility days) v Seviliji (Španija), so na dogodku predstavili še ukrepe, s katerimi so se seznanili in jih prepoznali kot primerne za prenos na lokalno raven. Tovrstne pobude za prenos znanja med državami dokazujejo pomembnost povezovanja in predstavitev izkušenj ter najboljših praks.

Četrta regionalna delavnica ProSUMP je bila tako izhodišče za ukrepanje na področju trajnostne urbane mobilnosti na območju Zahodnega Balkana. S poudarkom na uvajanju trajnostne mobilnosti na regionalni ravni, celostnem pristopu k načrtovanju ter spremljanju učinkov izvedenih ukrepov je delavnica postavila temelje za bolj trajnostno in povezano prihodnost urbane mobilnosti v regiji.