Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

RRA LUR hrvaškim kreativcem predstavila dobre prakse spodbujanja razvoja kulturnega in kreativnega sektorja

 • 13. 3. 2018

RRA LUR hrvaskim kreativcem predstavila dobre prakseRegionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je v začetku meseca marca gostila predstavnike hrvaške Istrske regije ter jim predstavila svoje dobre prakse in aktivnosti na področju spodbujanja razvoja kreativnega in kulturnega sektorja v regiji, s poudarkom na povezovanju ključnih akterjev različnih področij ter interdisciplinarnem delovanju.

Predstavnike Istrske kulturne agencije,  Oddelka za kulturo  Istrske županije,  Istrske razvojne agencije, Oddelka za kulturo mesta Pula, Hrvaškega združenja interdisciplinarnih umetnikov ter številnih kreativnih in kulturnih organizacij so zanimali predvsem različni modeli povezovanja med ključnimi deležniki z namenom oblikovanja grozdov ustvarjalne in kulturne industrije ter možnosti za izkoriščanje ustvarjalnega potenciala Istre.

Mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR, je uvodoma predstavila Osrednjeslovensko regijo, kjer je skoncentriranega največ znanja in kreativnega potenciala, predvsem v prestolnici Ljubljani, kjer se nahaja večina ključnih državnih, znanstvenih, raziskovalnih, izobraževalnih gospodarskih in kulturnih institucij. Pri tem je poudarila, da velik potencial regije predstavlja prav interdisciplinarno povezovanje ključnih deležnikov, zlasti izobraževalnih institucij in drugih znanstvenih ustanov s klasičnim gospodarskim sektorjem ter kreativnim sektorjem. Le z razvojem novih izdelkov in storitev, ki temeljijo na znanju, inovativnosti in ustvarjalnosti, se namreč lahko dosega njihova konkurenčnost in s tem dvig kakovosti življenja v regiji. RRA LUR je pomen vključevanja ustvarjalcev kreativnih industrij in strokovnjakov z drugih področij v razvojne procese za uspešen razvoj storitev in izdelkov prepoznala že leta 2012, ko je v okviru EU projekta Creative Cities ustanovila Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE), ki je razvoju inovativnosti in ustvarjalnosti ponudil ustrezno okolje. Center se je preko svojega delovanja celovito loteval razvoja kreativne ekonomije na različnih področjih – od spodbujanja ustvarjalne rabe praznih prostorov, oblikovanja produktov z visoko dodano vrednostjo (poslovne verige), zdravstvenih in drugih storitev za višjo kakovost življenja, izvajanja različnih delavnic, izobraževanj in dogodkov, do sodelovanja pri oblikovanju politik.

Udeleženci so v nadaljevanju pobliže spoznali nekatere uspešne projekte realizirane preko Regionalnega centra kreativne ekonomije, ki jim jih je predstavila vodja RCKE mag. Tina Pezdirc Nograšek. Preko iniciativ »od spodaj navzgor« s (bottom-up) so bili v okviru centra realizirani številni uspešni projekti na različnih področjih, in sicer: Komplet družabnih iger za starejše osebe, obolele za demenco, ki je bil razvit z namenom krepitve njihovega spomina in spodbujanja miselnih povezav prek asociacij in pripovedovanja, brezplačna aplikacija »A do B: Ljubljana«, ki uporabnik na izredno preprost način ponuja optimalno (trajnostno) izbiro za premostitev razdalje z javnim prevozom (BicikeLJ, avtobus) in peš, Knjižnica REČI – knjižnica, kjer si lahko njeni člani namesto knjig izposojajo razne uporabne predmete (delitvena ekonomija), Kreativni center PingPong, prostor namenjen sodelovanju (coworking) z brezplačno uporabo prostora, pisarniške opreme in dostopa do interneta ter poslovno verigo »Povezujemo oblikovanje in industrijo«, preko katere je center povezal mlade oblikovalce in pohištvena podjetja pri snovanju novih pohištvenih izdelkov. Veliko pozornosti je bila deležna CREA, mreža brezplačnih poletnih akademij za izboljšanje podjetništva in inovativnih sektorjev, v okviru katere so udeleženci pod vodstvom izkušenih mentorjev pridobivali praktična znanja s področij oblikovanja, podjetništva, uporabniške izkušnje, informacijsko komunikacijskih tehnologij, »pitchinga« in »team buildinga« ter razvijali in nadgrajevali svoje ideje v produkte in storitve. Pridobljena znanja in izkušnje pa so bile tudi osnova za potencialen razvoj in zagon start-up podjetja. Zanimanje je spodbudil tudi aktualni projekt CRE:HUB v okviru katerega trenutno potekajo aktivnosti, ki bi lahko prispevale k izboljšanju izvajanja regionalnih razvojnih politik in programov, ki podpirajo mala in srednja podjetja s področja kulturnih in kreativnih industrij v vseh fazah njihovega življenjskega cikla. V delavnice za vzpostavitev akcijskega načrta so namreč vključeni vsi ključni akterji, tako predstavniki kreativnega sektorja kot odločevalci na lokalnem in nacionalnem nivoju.

Preko primerov predstavljenih dobrih praks so udeleženci lahko spoznali različne uspešne modele in načine interdisciplinarnega povezovanja, ob zaključku pa je vodja delegacije Aleksandra Vinkerlić, direktorica Istrske kulturne agencije, povedala, da jim bodo informacije in vpogled v delovanje RRA LUR in RCKE zagotovo v pomoč pri postavljanju temeljev za spodbujanje razvoja kulturnih in kreativnih industrij v Istri.