Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Regija Jukatan gostila predstavnike Ljubljanske urbane regije

 • 25. 1. 2019

IUC Obisk LUR v regiji JukatanV okviru EU projekta, ki vzpostavlja sodelovanje z regijami Latinske Amerike in regijami EU (program Mednarodnega urbanega sodelovanja), je bil med 13. in 20. januarjem 2019 izveden delovni obisk delegacije predstavnikov Ljubljanske urbane regije v regiji Jukatan v Mehiki. 

Partnerstvo Evropske unije z Latinsko Ameriko temelji na tesnih zgodovinskih in kulturnih povezavah, obsežnih izmenjavah med ljudmi ter močnih in rastočih trgovinskih in naložbenih tokovih. Evropski programi regionalnega sodelovanja so v pretekli in obstoječi finančni perspektivi postali temeljni instrument za krepitev strateškega partnerstva med Latinsko Ameriko in Evropsko unijo. Na podlagi Regionalnega strateškega programa za Latinsko Ameriko bo EU v tem obdobju za štiri prioritetna področja (Povezava med varnostjo in razvojem; Dobro upravljanje, odgovornost in družbena enakost; Vključujoča in trajnostna rast za človeški razvoj; Okoljska trajnost in podnebne spremembe) skupno namenila 925 milijonov EUR.

K enemu izmed prvih projektov, ki vzpostavlja sodelovanje z regijami Latinske Amerike in poteka v programu Mednarodnega urbanega sodelovanja (ang. International Urban Cooperation/IUC), je jeseni 2018 uspešno pristopila tudi Ljubljanska urbana regija. Program, ki temelji na treh stebrih (1. Sodelovanje mest za trajnostni urbani razvoj, 2. Podnacionalne aktivnosti v okviru Globalne konvencije županov ter 3. Medregijsko sodelovanje za lokalni in regionalni razvoj na področju inovacij), podpira doseganje ciljev bilateralnih politik, s poudarkom na sklepanju pomembnih mednarodnih sporazumov o urbanem razvoju in podnebnih spremembah.

V skladu s projektom je bil v januarju izveden delovni obisk 4-članske delegacije predstavnikov Ljubljanske urbane regije v regiji Jukatan v Mehiki. Obisk je organizirala Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) v sodelovanju z Evropsko komisijo (EK) v okviru programa Mednarodnega urbanega sodelovanja.

Predstavniki LUR so se v okviru obiska v Meridi srečali z visokimi predstavniki regije Jukatan ter si ogledali primere njihovih praks s področja trajnostne mobilnosti, ravnanja z odpadki in trajnostnega turizma ter znanstveno – tehnološki park, ki spodbuja razvoj inovacij na različnih področjih. Ogledu dobrih praks posameznih identificiranih področij so sledili sestanki za izmenjavo izkušenj in znanj ter prepoznavanje skupnih priložnosti za sodelovanje. Hkrati so se v Meridi udeležili dogodka, kjer so župani šestih občin regije Jukatan podpisali pristop h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo. K podpisu konvencije je leta 2009, kot prva izmed slovenskih mest pristopila tudi Ljubljana, ki ima aktivno vlogo pri blaženju podnebnih sprememb ter ustvarjanju družbenega in gospodarsko stabilnega okolja za sedanje in prihodnje generacije.V okviru dogodka sta guverner regije Jukatan gospod Mauricio Vila Dosal in direktorica RRA LUR mag. Lilijana Madjar podpisala Sporazum o sodelovanju med regijama, ki temelji na skupnih izzivih in priložnostih prepoznanih v okviru obiska. Poseben gost dogodka je bil veleposlanik in vodja delegacije EU v Mehiki Klaus Rudischhauser, ki je v pogovoru s predstavniki RRA LUR predlagal, da Slovenija vzpostavi svoje predstavništvo za podporo podjetjem, ki vstopajo na mehiški trg ter v vmesnem času ponudil svojo pomoč.

Ob koncu obiska so slovenski predstavniki in predstavniki regije Jukatan začrtali smernice za nadaljnje sodelovanje in pripravo projektov ter zastavili cilje za prihodnji delovni obisk, ki bo predvidoma v začetku aprila 2019 v Ljubljanski urbani regiji.