Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Razpis za socialna podjetja in mladinske zadruge

 • 7. 6. 2016

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je objavilo Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018. Rok prijave je 15. 7. 2016.

Predmet javnega razpisa je izbor operacij za sofinanciranje zagona socialnih podjetij v primeru novoustanovljenih socialnih podjetjih oziroma zagona podjetniških podjemov v primeru obstoječih socialnih podjetjih (sklop A), ter zagona novih mladinskih zadrug (sklop B).

Podpora bo namenjena zagonu novih in izboljšanju poslovanja obstoječih socialnih podjetij. Namen je tako povečati zmožnosti preživetja socialnih podjetij (oz. ciljnih upravičencev) v začetnem obdobju poslovanja kot tudi prispevati njihovim dolgoročnim sposobnostim obstoja na trgu, ob hkratnem povečanju konkurenčnosti na relevantnih področjih.

Na razpis se lahko prijavijo socialna podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so pridobila status socialnega podjetja po 1.1.2012, po Zakonu o socialnem podjetništvu ne glede na pravnoorganizacijsko obliko (zadruge, mladinske zadruge, zavodi, ustanove, društva, d.o.o., vzajemne oblike organiziranosti in drugi predstavniki sektorja socialne ekonomije) ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. Upravičenci za sklop A so socialna podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu (Ur.l.RS, 20/11), za sklop B pa zadruge, ustanovljene s strani mladih (od 18 do 29 let) s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu (Ur.l.RS, 20/11). Velika podjetja niso upravičena do sofinanciranja.

Več informacij najdete na spletni strani MGRT.