Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Prvi koraki do vzpostavitve regijskih centrov mobilnosti v okviru projekta ReMOBIL

 • 7. 6. 2022

Stekle so prve aktivnosti projekta ReMOBIL, v okviru katerega bodo ob podpori partnerskih lokalnih regionalnih agencij ter podjetij AMZS d.d. in LUZ d.d. vzpostavljeni regionalni centri mobilnosti na območju Ljubljanske urbane regije, v Posočju, na Gorenjskem, Primorskem, v Podravju in na Koroškem.

Na osnovi dobrih praks iz tujine bo zasnovan model regionalnega upravljanja mobilnosti ter oblikovane smernice upravljanja mobilnosti. V naslednjih fazah projekta bodo z namenom dolgoročnega razvoja in uvajanja sistemov trajnostne mobilnosti izvedena specializirana usposabljanja strokovnjakov v strokovnih službah na občinski, medobčinski in regionalni ravni. Delovanje regijskih centrov mobilnosti bo močno olajšalo sodelovanje regionalne ravni z nacionalno ravnjo, pristojno za promet.

Glavni cilj projekta ReMOBIL je dolgoročno zmanjševanje negativnih okoljskih učinkov prometa, ki so posledica neuporabe trajnostnih oblik mobilnosti tako na lokalni in regionalni kot tudi državni ravni ter dolgoročno izboljšanje upravljanja trajnostne mobilnosti. Projekt bo z oblikovanjem priporočil za uskladitev zakonodaje meril tudi na izboljšavo formalne ureditve področja mobilnosti. Aktivno bo prispeval tudi k dolgoročni promociji trajnostne mobilnosti, zlasti prek izvajanja aktivnosti evropskega tedna mobilnosti (ETM) v šestih partnerskih regijah in Sloveniji.

*****************************

Projekt ReMOBIL je sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Finančni mehanizem EGP predstavlja prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

 • SVRK
 • Norveški finančni mehanizem