Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Projekt CINEMA: Kamniško mestno središče z novim utripom

 • 14. 9. 2022

Projekt CINEMA, katerega cilj je povezovanje kreativnih industrij, podjetništva in lokalnih skupnosti za revitalizacijo mestnih središč, je kamniškemu mestnemu središču vdihnil novo življenje. Trije dlje časa prazni poslovni prostori so dobili najemnike z zanimivo podjetniško vsebino, priznani oblikovalci pa so ustvarili štiri pop-up izložbe za promocijo podjetij, ki so izšla iz kamniškega podjetniškega okolja. Obiščite jih tudi vi!

Občina Kamnik ima poleg bogate zgodovine tudi močno podjetniško tradicijo in povezano poslovno podporno okolje z izjemnim kreativnim potencialom. Podjetniški ekosistem že vrsto let med drugim soustvarjata Podjetniški klub Kamnik in kalilnica idej, podjetniški inkubator ter pospeševalnik KIKŠtarter. Nove aktivnosti projekta CINEMA so odprle vrata novim podjetniškim idejam tudi v prostore v samem mestnem središču. Župan Matej Slapar o revitalizaciji mestnega jedra razmišlja z vidika, da nove vsebine in prazne prostore v mestnem jedru napolnimo z novo ponudbo, ki bo povečala povpraševanje. O samem projektu pa dodaja: »Stara mestna jedra zaradi spremembe nakupovalnih navad (večja trgovska središča, spletni nakupi,…) izgubljajo na obiskanosti in prepoznavnosti. Žal se je tekom zadnjih let kar nekaj poslovnih prostorov preuredilo v stanovanja, kar posledično dodatno zmanjšuje ponudbo v mestnem jedru. V Kamniku imamo tudi specifično situacijo, ko Občina Kamnik na Šutni nima v lasti nobenega prostora. Zato je še toliko bolj pomembno, da s spodbudami in podobnimi projekti kot je CINEMA poskusimo animirati in spodbuditi lastnike prostorov, kot tudi zainteresirane podjetnike, da  poiščejo skupne točke in svoje dejavnosti izvajajo v našem mestnem jedru. S tem povečujemo ponudbo v mestu, kar posledično povečuje tudi povpraševanje oziroma nakupe ter obiskanost našega mesta. Občina Kamnik tudi sicer z različnimi ukrepi pomaga posameznim dejavnostim, da v mestnem jedru delujejo in se razvijajo (subvencija najemnin, spodbuda posameznim dogodkom,…). Želimo si, da bi s podobnimi projekti, kot je CINEMA, spodbudili in angažirali še več podjetij in podjetnikov, kar bi dodatno popestrilo ponudbo mestnega jedra Kamnika«.

Trije podjetniki, ki so v Kamniškem mestnem središču odprli svoje dejavnosti, so bili nagrajeni z vavčerjem v vrednosti 5.000 eur, unovčili pa so ga lahko za najrazličnejše kreativne storitve. V enem od prostorov je zaživela soba pobega, tematsko tesno povezane s Kamnikom,  podjetnice Mateje Kegel, Energy Escape room, v Črni pizzi  so naprodaj vinilne plošče ter izbrani izdelki domače umetnostne obrti, v tretjem prostoru pa lahko obiščete tattoo studio Matcap. »Gre za tri odlične poslovne koncepte, ki po našem mnenju veliko doprinesejo k atraktivnosti Kamnika tako za turiste in obiskovalce kot za prebivalce. To so inovativni in zagnani podjetniki, ki so povezani z mestom in si želijo postati del podjetniške skupnosti Kamnika«, je povedala Grit Ackermann z GZS, ki je vodilni partner projekta CINEMA. Marjana Majerič, direktorica GZS Zbornice osrednjeslovenske regije je ob temu izpostavila, da so inovativnost, mentorstvo in nudenje možnosti podjetjem nenehnega izobraževanja ključni dejavniki za razvoj in konkurenčnost podjetij. Partnerstvo, ki ga podjetjem v vseh fazah rasti nudi

Gospodarska zbornica Slovenije pa še dodatno krepi družbeno odgovornost podjetij za razvoj lokalnega okolja in s tem tudi regij. Poznavanje ponudbe vrednosti podjetij in hkrati tudi poznavanje mikro lokacij znotraj regije je poslanstvo zbornice, ki kreira dolgoročno in trajno korist za vse deležnike ekosistema. Skozi CINEMA projekt so izbrana podjetja, kamniški ekosistem, GZS, Občina Kamnik in RRALUR dosegli še večjo povezanost in odgovornost danes za jutri, saj so oživitev starega mestnega jedra zgradili na lokalnih vrednotah, tradicij, kulturi, lokalnih proizvodih, storitvah in trajnostnem gospodarstvu.

Poleg treh novih poslovnih/podjetniških dejavnosti, ki so zaživela v kamniškem mestnem središču, so novo, kreativno izložbo dobili tudi štirje prazni prostori. »Gre za inovativno obliko spodbujanja začasne rabe praznih prostorov, imenovano pop-up izložbe. Z oživljanjem izložb in povezovanjem podjetnikov ter kreativcev smo želeli spodbuditi lastnike praznih prostorov k tesnejšemu sodelovanju z močno podjetniško skupnostjo in oživitvi praznih prostorov. Povezali smo lastnike praznih prostorov, izbrane podjetnike, ki izhajajo iz Kamnika oz. so s Kamnikom tako ali drugače povezani, in oblikovalce ter za dobo enega meseca oživili štiri izložbe starega mestnega jedra«, je povedala Tina Pezdirc Nograšek, vodja projekta CINEMA na RRA LUR. V oblikovalskem studiu ADDiD PLUS so v procesu od ideje do izvedbe oblikovali izložbi, ki predstavljata podjetji Chicory time in Modno oblikovanje Darja Schaffer, v oblikovalskem studiu DBP Studio  pa izložbi, ki predstavljata podjetji Knofk  in Tiny Giant.

Dejstvo je, da prav nove zgodbe s svojo sporočilno vrednostjo predstavljajo dragoceno orodje v procesu grajenja blagovne znamke mesta. V primeru blagovne znamke Kamnik, moje podjetniško mesto zgodbe podjetnikov omogočajo, da posebnosti in prednosti mesta zaživijo skozi močne in doživete podobe, ki predstavijo mesto in njegove vrednote na dinamičen način ter poudarijo razlikovalno prednost in identiteto mesta.

Za razvoj in regeneracijo mest so poleg dobro razvitega podjetniškega okolja pomembne tudi kreativne industrije. »Prav v Kamniku je kreativni sektor dobro razvit, ima močno povezano omrežje kot tudi povezan ekosistem,« povzema nedavno študijo, ki so jo v okviru projekta izvedli strokovnjaki podjetja CIMA iz Avstrije, direktorica RRA LUR mag. Lilijana Madjar. Ob tem je poudarila, da je uspešno sodelovanje partnerjev, kot ga izkazuje projekt CINEMA, ključen dejavnik za dolgoročen dvig kakovosti življenja v regiji, kar je poleg zagotavljanja ugodnega podjetniškega okolja, novih delovnih mest in kariernih priložnosti eden izmed osrednjih ciljev razvojne agencije. Izpostavila je še, da projekt CINEMA poskuša približati mesto sodobnemu potrošniku, saj posamezniki iščejo povezane, varne in lahko dostopne urbane nakupovalne destinacije z jasnim kulturnim profilom. Največji trend se kaže v mestu kot prostoru medsebojno povezane doživljajske nakupovalne lokacije – nakupovanje, kultura, kulinarika, storitve.

Zaključku novinarske konference je sledil sprehod z županom po mestnem središču do vseh treh novih kamniških podjetnikov in ogled inovativnih pop-up izložb. Te bodo na ogled vse do sredine oktobra 2022. Oglejte si jih tudi vi s pomočjo QR kod na talnih nalepkah, ki vas bodo popeljale do zemljevida izložb in informacij o tem, kako so izložbe nastale!

Aktivnosti v okviru projekta CINEMA organizirata Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)  in Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) s podporo Občine Kamnik kot strateškega partnerja.