Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Predstavitveni delavnici za prijavo na 3. Javni poziv LAS

 • 28. 8. 2019

Prihodnji teden vabljeni k udeležbi na predstavitvenih delavnicah za prijavo projektov lokalnega razvoja na območju Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic.

Vse o razpisu in prijavi projektov lahko spoznave na predstavitveni delavnici, kjer bo poleg predstavitve projektne dokumentacije in napotkov za izpolnjevanje prijavnice glede na merila ocenjevanja, prostor tudi za vaša vprašanja in dileme ob snovanju projekta. Organizirani bosta dve delavnici:

v torek, 3. septembra, ob 17h, v sejni sobi Občine Domžale;

v četrtek, 5. septembra, ob 17h, v sejni sobi Občine Medvode.

Na razpis se lahko prijavite posamezniki, društva, nevladne organizacije, javni in zasebni zavodi, ustanove, podjetja, kmetije in drugi iz območja Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic. Projekt lahko prijavite na: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), z deležem sofinanciranja projektov do 75 odstotkov upravičenih stroškov, ali na Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) z deležem sofinanciranja do 80 odstotkov upravičenih stroškov.

Skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje na tretjem javnem pozivu je 672.830,47 eurov. Javni poziv je odprtega tipa, kar pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej, oziroma dokler so sredstva na voljo. Prispele vloge se bodo odpirale predvidoma trikrat. Prvi rok za oddajo vlog je 11. 10. 2019, potencialni naslednji roki pa še 31. 1. 2020 in 31. 3. 2020.

Projekti lahko prispevajo k lokalnemu razvoju na področjih: ustvarjanja novih delovnih mest; razvoja osnovnih storitev v mestih, vaseh in naseljih, varstva okolja in ohranjanja narave; ter večje vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Projektne ideje, ki se prijavljajo na razpis, morajo podpirati enega od naslednjih ukrepov:

U1 Izboljšanje podpornega okolja in dvig usposobljenosti za trženje, podjetništvo in zaposlitev (sklad EKSRP)

U2 Kombiniranje razpoložljivih naravnih in človeških virov za realizacijo poslovnih idej, ki naslavljajo okoljske in družbene izzive (sklada: EKSRP in ESRR)

U3 Oživljanje vaških in mestnih jeder z razvojem infrastrukture in programskih vsebin (sklad EKSRP)

U4 Izkoriščanje potencialov in priložnosti, ki jih nudi kulturna dediščina (sklad EKSRP)

U5 Izobraževalne in promocijske aktivnosti o pomenu ohranjanja narave in okolja (sklad ESRR)

U7 Povečati pestrost in izboljšati kakovost storitev za ranljive skupine (sklada: EKSRP in ESRR)

U8 Dvig ozaveščenosti in strpnosti lokalnega prebivalstva do drugačnosti med ljudmi (sklada: EKSRP in ESRR).

Razpisna dokumentacija je objavljena TUKAJ.