Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Predstavitev predloga strategije zelene infrastrukture Ljubljanske urbane regije na Ministrstvu za okolje in prostor

 • 20. 12. 2019

Perfect 6. delavnica - Predstavitev predloga strategije MOPDecembra 2019 je bil na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) predstavljen predlog Strategije varstva in razvoja zelene infrastrukture v Ljubljanski urbani regiji. Dokument je nastajal od leta 2017 do 2019 v okviru projekta PERFECT, pri njem pa je sodelovalo več kot 60 različnih deležnikov, predstavnikov občin Ljubljanske urbane regije, ministrstev (MOP, MKGP, MGRT), Krajinskega parka Ljubljansko barje in Krajinskega parka Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib ter strokovnih in raziskovalnih inštitucij.


Osnovna načela pri pripravi strategije so bila:

 • celosten pristop k načrtovanju strategije (prostorsko načrtovalski vidik razvoja in varstva zelene infrastrukture je povezan z vsemi funkcijami zelene infrastrukture; z varstvom narave in okolja, z razvojem gospodarstva, z razvojem in upravljanjem prostora, z ravnanjem z viri in tudi z obvladovanjem podnebnih sprememb),
 • vpetost strategije v različne politike urejanja prostora (upoštevanje zasnove zelene infrastrukture na nacionalnem nivoju, kot je predlagana v predlogu nove Strategije prostorskega razvoja Slovenije ter možnost prenosa na nivo lokalnih politik v okviru občinskih prostorskih načrtov) ter
 • vključenost deležnikov v pripravo strategije (s čimer se skuša zagotoviti večjo podporo strategiji in vključenost koncepta zelene infrastrukture v različne sektorske politike).

Več kot 30 udeležencev je po predstavitvi strategije podalo svoje komentarje in predloge za izboljšanje strategije, ki bodo upoštevani v končni različici strategije. V razpravi je bilo izpostavljeno, da je to prvi poskus strateškega prostorskega dokumenta na regionalni ravni, ki obravnava zeleno infrastrukturo. Kot tak je pomemben člen med nacionalnim nivojem, ki ga uvaja Strategija prostorskega razvoja Slovenije in lokalnim nivojem načrtovanja, ki se odraža preko občinskih prostorskih načrtov (OPN).