Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Peti sestanek projekta Inter-Connect v Ljubljani

 • 30. 1. 2020

IC 5.sestanek projektnih partnerjev, LJ januar 202015. in 16. januarja 2020 je v Ljubljani potekal peti projektni sestanek v okviru projekta Inter-Connect, ki ga je organizirala Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). Srečanje je bilo namenjeno pregledu projektnih aktivnosti, predvsem študijam primerov s poudarkom na izboljšanju in spodbujanju intermodalnosti prevoza potnikov v regiji ADRION ter organizaciji okroglih miz in lokalnih dogodkov, ki so bili načrtovani v državah partnericah projekta Inter-Connect.

Mag. Liljana Madjar, direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije je v pozdravnem nagovoru poudarila, da ima projekt pomembno vlogo pri promociji boljših trajnostnih prometnih rešitev tako v Ljubljanski urbani regiji kot tudi regiji ADRION. V nadaljevanju je sledila predstavila aktivnosti, predvidenih v času dvodnevnega projektnega sestanka in predstavitev dogodka, ki je bil izveden s ključnimi deležniki na področju trajnostne mobilnosti. Prihodnje aktivnosti RRA LUR v projektu Inter-Connect se osredotočajo na podpis Sporazuma o razumevanju za spodbujanje javnega potniškega prometa in intermodalnosti na koridorju »Koper–Postojna–Ljubljana–Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana«.

Inštitut za promet in logistiko (ITL) v sodelovanju z regijo Emilia-Romagna vodi aktivnosti ocenjevanja vseh študij primerov projekta Inter-Connect. Glede na vnaprej določeno metodologijo ocenjevanja so projektni partnerji predstavili napredek pri izvajanju aktivnosti. Analiza osmih študij primerov projekta Inter-Connect je pokazala, da so ključni ukrepi za promocijo intermodalnosti čezmejnih potnikov zagotavljanje zanesljivih potovalnih informacij v realnem času, zagotavljanje novih storitev, integrirane vozovnice, privlačnejša in dostopnejša prometna središča v mestih (železniške postaje, avtobusne postaje, ladijski terminali itd.) ter privlačne, učinkovite in prilagodljive storitve javnega prevoza. Ukrepi kažejo pomembnost »mehkih ukrepov«, ki bi lahko spodbudili mestno, zaledno in čezmejno intermodalnost v regiji ADRION. ITL je predstavil tudi tekoče dejavnosti, povezane s podpisom Sporazuma o razumevanju in priporočila za nadaljnje ukrepe, ki izhajajo iz izkušenj v obravnavanih primerih, v okviru projekta Inter-Connect.

V nadaljevanju sestanka je Izvršni sekretariat Srednjeevropske pobude (CEI) predstavil trenutno stanje promocijskih aktivnosti in izvajanja okroglih miz v partnerskih državah z namenom podpisa Sporazuma o razumevanju v zvezi s spodbujanjem rešitev intermodalnosti potnikov med ključnimi lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi zainteresiranimi stranmi. Sklepni projektni dogodek bo izveden v obliki zaključne konference projekta, ki bo junija 2020 potekala v Trstu. V okviru konference bo podpisan mednarodni Sporazum o razumevanju za spodbujanje intermodalnosti na območju regije ADRION. Poleg tega je Izvršni sekretariat CEI izvedel pregled nad že izvedenimi komunikacijskimi dejavnostmi in preostalimi promocijskimi aktivnostmi, ter poudaril pomen promocije osrednjih rezultatov projekta deležnikom izven projektnega partnerstva.

Tehnični koordinator projekta, Center za raziskave in tehnologijo Hellas / Helenski inštitut za promet (CERTH / HIT) je predstavil končne rezultate analize dejavnosti zbiranja podatkov (lokalni prometni podatki o povpraševanju in ponudbi) v vseh partnerskih državah projekta Inter-Connect. Predstavljeni podatki so pokazali, da je na področju opredelitve in promocije zanesljivih in učinkovitih rešitev na področju ADRION za čezmejni prevoz, še veliko dela. CERTH / HIT je predstavil dejavnosti, povezane z vključevanjem projekta Inter-Connect v trajnostno naravnane projekte ADRION, katerih cilj je povečati transnacionalno in lokalno intermodalnost potnikov na območju ADRION z uporabo trajnostnih načinov prevoza.

Ob zaključku sestanka je vodilni partner projekta, grška občina Igoumenitsa, predstavil administrativno in finančno stanje ter napredek pri izvajanju tehničnih delovnih sklopov projekta. Vodilni partner je izpostavil napredek v zvezi z izvajanjem svoje pilotne akcije v Igoumenitsi. Nazadnje je poudaril pomen sestanka v okviru projekta Inter-Connect, ki bo junija 2020 potekal v Trstu. Zaključni projektni sestanek bo namenjen predstavitvi vseh rezultatov projekta Inter-Connect.

Dvodnevni sestanek se je zaključil z ogledom parkirišča P+R Barje.

Vljudno vabljeni, da projektnim vsebinam sledite tudi preko naslednjih družabnih omrežij:

TwitterLinkedINFacebook