Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

PERFECT partnerji v Ferarri

 • 13. 4. 2018

V začetku marca smo partnerji in deležniki projekta PERFECT odpotovali v Ferraro na tretje srečanje partnerjev, ki ga je gostila Občina Ferrara. Tridnevno srečanje je bilo več kot uspešno. Med drugim smo se veliko naučili o tem, kako zagotoviti in usmerjati sredstva za naložbe v zeleno infrastrukturo ter se seznanili s krovnima dokumentoma, ki  opredeljujeta politike in načrtovanje zelene infrastrukture v Londonu (London Plan) in Amsterdamu (Plan Amsterdam).

Plan Londona je zakonsko zavezujoča strategija prostorskega razvoja za širše območje Londona. Predstavlja strateški okvir za načrtovalsko politiko celotnega širšega območja Londona z vsemi okrožji v naslednjih 20 letih in povzema ključna prostorsko načrtovalska izhodišča ostalih strategij. Mestna okrožja Londona so odgovorna za pripravo podrobnih lokalnih načrtov za svoja območja, ki morajo biti v skladu s planom širšega območja Londona. Nov Plan Londona je v postopku sprejema, eno od ključnih poglavij, ki jih obravnava, je tudi Zelena infrastruktura in naravno okolje. V povezavi z varstvom kakovosti bivanja v velemestu uvaja novo načrtovalsko orodje – Faktor urbanega zelenja, Urban Greening Factor, ki temelji na pregledu uporabe faktorja zelenih površin v drugih mestih. Glavni namen faktorja urbanega zelenja je zaščititi obstoječe zelene površine in hkrati zagotoviti, da bo ustrezen delež zelene infrastrukture sestavni del novih razvojnih projektov. Faktor je v osnovi opredeljen za različne tipe razvojnih območij, vendar pa se ga od primera do primera prilagaja glede na posamezne lokalne izzive in značilnosti (npr. poplave površinskih voda, pomanjkanje zelenega prostora na območju, ohranjanje biotske raznovrstnosti). Plan ugotavlja, da je prostor vir kakršnegakoli razvoja, zeleno infrastrukturo pa je potrebno obravnavati kot osnovni sestavni element in ne kot »dodatek«, saj njene gospodarske in družbene koristi postajajo vse bolj očitne na vseh ravneh.

Poleg strokovnih predstavitev so v Ferrari potekale tudi delavnice v primerljivih skupinah, na katerih smo se partnerji spoznali z različnimi sistemi prostorskega planiranja in umeščanja zelene infrastrukture po posameznih državah Evropske unije. Program so spremljali študijski ogledi, med njimi kolesarski ogled zelenega pasu ob zgodovinskem mestnem obzidju, ki je dober primer družbenih koristi, ki jih prinaša zelena infrastruktura, s poudarjeno rekreativno, kulturno-zgodovinsko in simbolno funkcijo.

Več informacij o tretjem srečanju partnerjev, študijskih obiskih ter drugih aktivnostih projekta najdete na https://www.interregeurope.eu/perfect/.