Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Orodja in ukrepi za implementacijo strategije zelene infrastrukture

 • 11. 7. 2019

Perfect 5. delavnica - Orodja in ukrepi za implementacijoV juniju je v Tehnološkem parku potekala 5. delavnica z regionalnimi deležniki, namenjena preveritvi izhodišč in rezultatov sodelovanja občin na portalu Zelena infrastruktura Ljubljanske urbane regije. Občine so namreč v obdobju od januarja do junija 2019 lahko preko interaktivnega portala prispevale svoje predloge orodij in ukrepov za implementacijo strategije. V tem času je pri vnosu sodelovalo 13 občin Ljubljanske urbane regije, oddanih pa je bilo več kot 270 različnih predlogov ukrepov ter zabeleženih 15 primerov dobrih praks.

Delavnice so se poleg sedmih predstavnikov sektorskih služb udeležili tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor. Po predstavitvi dosedanjega dela in rezultatov projekta, s poudarkom na zasnovi in rezultatih spletne delavnice s pomočjo portala Zelene infrastrukture ter sodelovanja z občinami, so bila v nadaljevanju skozi razpravo izpostavljena štiri ključna območja zelene infrastrukture v regiji: območja urejanja za rekreacijo, prosti čas in turizem, na katerih je nujno potrebno regulirati obisk oz. posege, območja ohranjanja narave in spodbujanja procesov za krepitev biodiverzitete, na katerih je nujna sanacija in ohranjanje naravnih habitatov, območja urejanja vodotokov, zalednih in padavinskih voda ter mokrišč, pri čemer naj se upošteva urejanje zelene infrastrukture tudi za odpornost na klimatske spremembe ter območja ekstenzivnega način kmetovanja oz. kmetovanja glede na naravne dejavnike. Udeleženci so razpravljali o predstavljenih vsebinah, nato pa še o usmeritvah za oblikovanje akcijskega načrta in za nadaljevanje priprave zasnove strategije zelene infrastrukture.

Zadnja delavnica v sklopu priprave Strategije varstva in razvoja zelene infrastrukture v Ljubljanski urbani regiji bo predvidoma potekala v decembru 2019.