Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Okrogla miza o ukrepih trajnostne mobilnosti in intermodalnosti v LUR

 • 13. 12. 2019

Okrogla miza o ukrepih trajnostne mobilnosti in intermodalnosti v LUROd sprejetja Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije (CPS LUR) je minilo že več kot leto dni in marsikateri, v akcijskem načrtu predlagani ukrepi trajnostne mobilnosti so potrebni prevetritve z deležniki tako na regionalni kot nacionalni ravni. Z namenom predstavitve pilotnih in aktualnih mobilnostih projektov v Ljubljanski urbani regiji (LUR) je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, 11. decembra 2019 pod okriljem projekta Inter-Connect organizirala strokovno srečanje z naslovom »Ukrepi trajnostne mobilnosti in intermodalnosti v LUR«.

Zadnja izmed niza okroglih miz v sklopu projekta Inter-Connect je pritegnila pestro strokovno javnost, saj so bili poleg so-organizatorja dogodka Prometnega instituta Ljubljana d.o.o. na okrogli mizi prisotni tudi predstavniki državnih institucij (med drugimi Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.), prevoznikov (SŽ-Potniški promet, d.o.o., LPP, d.o.o., Nomago d.o.o., Arriva Alpetour), raziskovalnih in izobraževalnih institucij (PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Geografski institut Antona Melika ZRC-SAZU, Univerza v Ljubljani FGG) ter predstavniki lokalne ravni (Mestna občina Ljubljana, Mariborska razvojna agencija ter Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje).

V prvem sklopu dogodka so bile predstavljene pilotne aktivnosti mednarodnih projektov na področju trajnostne mobilnosti v LUR, in sicer s strani RRA LUR projekta Inter-Connect ter MUSE. Projekt Inter-Connect (progam INTERREG – Jadransko-jonski program: Spodbujanje intermodalnosti in oživitev železniškega potniškega prometa v Jadransko-jonski regiji) je izpostavil rezultate analize stanja in predloge ukrepov za spodbujanje intermodalnosti v regiji. Omenjene so bile nadaljnje projektne vsebine, ki bodo vsebovale pripravo predlogov za razvoj intermodalnosti v regiji, spletna izobraževanja za zainteresirano javnost ter podpis sporazuma o nadaljnjem sodelovanju deležnikov.

Poleg postavitve pilotne varovane kolesarnice za e-kolesa s solarnimi paneli v LUR, se osrednji cilji projekta MUSE (Program INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020: Čezmejno sodelovanje za trajnostno in energetsko učinkovito mobilnost univerz) osredotočajo na spodbujanje ljudi k uporabi e-koles in testiranje energetske učinkovitosti solarnih polnilnih sistemov. Predstavljena varovana kolesarnica za osem e-koles v neposredni bližini železniške postaje in načrtovanega P+R Grosuplje je s sistemom za upravljanje »MUSE mojEkolo« prvi tovrstni sistem v LUR in tako dobra praksa vzpostavitve tovrstnih kolesarnic tudi na drugih mestih v občini in regiji.

S stran Prometnega instituta Ljubljana d.o.o. sta bila predstavljena projekta SubNodes (INTERREG CENTRAL EUROPE 2014–2020: Povezovanje transportnega zaledja preko lokalnih vozlišč s primarnim TEN-T omrežjem) ter IN2STEMPO (Shift2Rail), katerega namen je vzpostavitev in testiranje informacijskega sistema za štetje potnikov in prostih sedežev ter avtomatizirano validacijo vozovnic na vlaku. V sklopu projekta SubNodes sta bila v dveh občinah LUR vzpostavljena skupaj dva intermodalna prikazovalnika prihodov avtobusov in vlakov v realnem času in ostalimi lokalnimi, vremenskimi ter potniškimi informacijami. Tovrstne pilotne vzpostavitve pripomorejo k integraciji prevoznih informacij ter izboljšanju kakovosti in atraktivnosti javnega potniškega prometa in hkrati prispevajo k večji ozaveščenosti deležnikov o pomenu izboljšanja potniških prevoznih storitev tako v LUR kot širše.

Osrednja tematika projekta In2Stempo je razvoj rešitev za pametne železniške postaje preko katerih se poveča zanesljivost odvijanja prometa, izboljšajo postajne zmogljivosti ter uporabniška izkušnja potnikov v železniškem sistemu. Pilotni projekt Skupine SŽ bo vseboval razvoj in testiranje integrirane tehnične rešitve za TPO (ang. Train-Passenger-Occupation system) s pomočjo katere se bo pilotno izvajala avtomatizirana validacija vozovnic na vlaku in potnikom nudile dodatne informacije za lažje odločanje pri vstopanju na vlak.

Po izvedenih predstavitvah je potekala javna razprava na tematiko prioritetnih ukrepov za razvoj železniškega prometa, trajnostne mobilnosti ter intermodalnosti v LUR, kjer je bila izpostavljena potreba po nujnosti nadgradenj železniških prog na območju LUR, ki poleg ostalih ukrepov vključuje nadgradnjo postaje Ljubljana za potniški promet, uvedbo taktnih linij v konici, izgradnjo »tivolskega loka« in delno dvotirnost gorenjske, dolenjske ter kamniške proge.