Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Ogled gradnje objekta za pripravo pitne vode za krvavški vodovod

 • 23. 6. 2021

Župan občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj je na delovnem obisku gostil ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka. Ogleda projekta in novinarske konference se je udeležila tudi mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR v vlogi predsednice Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija.

Prisotni so si ogledali gradnjo sodobnega objekta za pripravo pitne vode z ultrafiltracijo, ki nastaja v sklopu kohezijskega projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop. Z naložbo bodo zagotovili dolgoročno zanesljivo in kakovostno oskrbo s pitno vodo za skoraj 30.000 prebivalcev na območju občine Cerklje na Gorenjskem, dela mestne občine Kranj, dela občine Šenčur ter občin Komenda in Vodice. Naložbo, vredno nekaj manj kot 12 milijonov evrov, poleg občin sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop je skupni projekt petih občin gorenjske in osrednjeslovenske regije. Glavni namen naložbe je zagotoviti bolj zanesljivo oskrbo prebivalcev s pitno vodo. V sklopu naložbe bodo zgradili preko 24 tisoč metrov cevovodov, uredili vodovodno zajetje Krvavec ter zgradili sodoben objekt za pripravo pitne vode z ultrafiltracijo, nov vodohran Taber v Šmartnem in 10 vodovodnih vozlišč. Gradnja se je začela lani poleti in bo končana v prvi polovici prihodnjega leta. Po zaključku projekta bo z novim medregijskim vodovodnim sistemom Krvavec upravljala Komunala Kranj.

»Obstoječ krvavški vodovodni sistem je star že blizu 70 let. Zgrajen je z zastarelimi materiali, zato se na obstoječem vodovodnem sistemu soočamo z okvarami in motnjami v obratovanju omrežja in nepotrebnimi izgubami vode. Vesel sem, da smo po več desetletjih uspeli uresničevati cilj in pričeti z gradnjo novega vodovodnega omrežja, ki poteka po načrtih. Z naložbo trajnostno rešujemo izziv oskrbe s pitno vodo za današnje in prihodnje generacije, kar bo pomembno vplivalo na višjo kakovost življenja in odpiralo možnosti za nadaljnji gospodarski razvoj območja, je poudaril župan Franc Čebulj na današnji priložnostni novinarski konferenci.«

Projekt OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE – 1. SKLOP spada v t.i. dogovore za razvoj regij, ki so kot mehanizem nujno potrebni tudi v obdobju 2021–2027, saj predstavljajo tiste projekte, ki jih je možno prilagajati potrebam na terenu. Prav tako jih je možno kombinirati z drugimi viri in njihove učinke multiplicirati. Poleg tega mehanizem za dogovore za razvoj regij omogoča sodelovanje znotraj regij, med razvojnimi regijami in kohezijskima regijama. In prav projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop je lep primer med-regijskega sodelovanja.