Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Objavljen javni razpis za sofinanciranje NVO

 • 2. 11. 2015

Javni razpis za krepitev zmogljivosti za NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015–2019

Ministrstvo za javno upravo  je dne 30. 10. 2015 v Uradnem listu RS, št. 81/2015 (stran 1918) objavilo Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015–2019, ki se bo izvajal v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Namen razpisa je krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

Cilj javnega razpisa je nadgradnja storitev podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik. Projekti se bodo izvajali v vzhodni in zahodni kohezijski regiji

Razpis je razdeljen v tri sklope:
· Sofinanciranje projekta horizontalne mreže NVO na nacionalni ravni;
· Sofinanciranje projektov regionalnih stičišč NVO;
· Sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni.

Gre za enega izmed prvih razpisov, objavljenih v novi finančni perspektivi.

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/

Predstavitvena delavnica za javni razpis:

Delavnica za potencialne prijavitelje bo v petek, 6. novembra 2015 ob 9. uri, v veliki dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. Potekala bo do predvidoma 13.30.

Delavnica bo namenjena vsebinski predstavitvi javnega razpisa in odgovorom na vprašanja udeležencev.