Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Občine dobile odgovore na odprta vprašanja o pripravi projektov zelene infrastrukture v okviru dopolnitev dogovorov za razvoj regij

 • 28. 5. 2024

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je v petek, 24. maja 2024 v Mestni hiši v Ljubljani organizirala operativno srečanje, namenjeno vsem občinam v regiji. Namen srečanja je bil, da občine prejmejo dodatna pojasnila o ciljih in vsebinah Povabila za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regij za programsko obdobje 2021−2027, ki ga je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj objavilo marca letos, in sicer za področje zelene infrastrukture. S predstavnikom ministrstva, odgovornega za naravne vire in prostor, so občine lahko neposredno razpravljale o skladnosti svojih načrtovanih projektov s pogoji sofinanciranja v okviru dogovorov za razvoj regij in prejele tudi načelno mnenje ter priporočila.

V okviru instrumenta dogovor za razvoj regij (DRR) je v Sloveniji v perspektivi 2021–2027 na voljo 458 mio EUR, od tega v Ljubljanski urbani regiji okvirno 60 milijonov evrov kohezijskih sredstev. Te bodo namenjene sofinanciranju projektov na naslednjih področjih: podjetniški inkubatorji, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba s pitno vodo, neinfrastrukturni ukrepi trajnostne mobilnosti, državno kolesarsko omrežje ter zelena infrastruktura.

RRA LUR je zaradi številnih odprtih vprašanj občin o izvedljivosti posameznih projektov v okviru tega mehanizma, ki je eno glavnih gonil regionalnega razvoja s konkretnimi lokalnimi odtisi, organizirala srečanje med operativnimi kadri občin in predstavnikom pristojnega ministrstva. Dr. Jernej Červek z Direktorata za prostor in graditev na Ministrstvu za naravne vire in  prostor je uvodoma osvetlil vsebinska izhodišča za izvajanje programa EKP 21 – 27.

Dr. Červek je poudaril, da ozelenjevanje mest ter ukrepi za zagotavljanje in izboljšanje zelene infrastrukture in njene dostopnosti za prebivalce pomembno prispevajo k ohranjanju in izboljšanju kakovosti življenja in okolja v mestih. Podpira se vlaganja v zagotavljanje dostopne in privlačne zelene in modre urbane infrastrukture, ob upoštevanju načela uporabe sonaravnih rešitev. Vse prisotne občine so na kratko predstavile svoje načrtovane projekte in prejele odgovore na odprta vprašanja, ob tem pa tudi konkretne usmeritve in priporočila za večjo skladnost projektov s cilji in pogoji razpisa.