Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Načrti regije za hitrejši učinkovit razvoj trajnostne mobilnosti

 • 17. 4. 2024

Komisija Sveta Ljubljanske urbane regije za razvoj trajnostne mobilnosti je v mesecu aprilu v rojstni hiši Jakoba Aljaža v Medvodah izvedla svojo tretjo sejo.

Člani so se  uvodoma seznanili s Povabilom za pripravo  Dogovora za razvoj regij 2021–2027, ki ponuja nekaj možnosti sofinanciranja projektov s področja mobilnosti in državne kolesarske infrastrukture. Velika želja je, da se vzpostavi sistem izposoje e-koles v regiji, za katero pa je nujno potrebna primerna infrastruktura. Zato so proučevali tudi možnosti za sodelovanje pri najavljenem Razpisu za ukrepe s področja trajnostne mobilnosti 2024–2028 ter se odločili, da na Svetu LUR že sedaj predstavijo nabor vseh državnih kolesarskih povezav in prejetih predlogov občin, na podlagi česar bo Komisija podala še svoje predloge in oblikovala enotno stališče regije ter ga posredovala ministrstvom. Država namreč nima postavljene jasne vizije razvoja državnih kolesarskih povezav, zato bodo pozvali pristojno Ministrstvo za Infrastrukturo in Direkcijo RS za infrastrukturo, da prisluhnejo njihovim predlogom.

Eden izmed predlogov Komisije je, da regija na Ministrstvo za infrastrukturo naslovi zahtevo, da se pri projektih državnih kolesarskih povezav upošteva veljavno Regijsko celostno prometno strategijo  (ki trenutno velja tudi za občine, ki nimajo svoje Občinske celostne prometne strategije – OCPS). Prav tako bi ministrstvo moralo upoštevati regijski CPS tudi v okviru razpisa za ukrepe trajnostne mobilnosti, da se bodo za sredstva za ukrepe trajnostne mobilnosti lahko potegovale tudi občine brez svoje OCPS.

Komisija podpira tudi pobudo za vključitev treh novih povezav v Pravilnik o državnih kolesarskih povezavah. Podprte so bile še pobude, da se kolesarska povezava Kamnik-Črnuče pripelje povsem do Ljubljane, rekonstruira cesta državna cesta 369 Vodice – Ljubljana (Šentvid), ki služi kot alternativa AC ob izrednih dogodkih in kjer je tudi predvidena državna kolesarska steza ter kolesarska povezava  Domžale – Dragomelj, ki jo v Občini Domžale že projektirajo.

Člani so se seznanili tudi z različnimi sistemi izposoje e-koles in izrazili odločno podporo enotnemu regijskemu sistemu. Pri tem je treba pri načrtovanju projekta nujno upoštevati načrte Slovenskih železnic in zagotoviti povezljivost z njihovimi (predvidenimi) sistemi izposoje e-koles.

Naslednje srečanje Komisije, kjer bodo člani preverili realizacijo prvih korakov in zastavili nadaljnje cilje, bo potekalo v Domžalah.