Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Na zaključnem dogodku projekta Retrace tudi razstava Papiro-logía

 • 8. 7. 2019

Papiro-logia 3 Retrace julij 2019Na konferenci Sistemsko oblikovanje za krožne politike, ki jo je v okviru projekta Retrace gostila Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) s partnerji, je bil na ogled postavljen tudi del razstave Papiro-logía – Krožno oblikovanje in uporaba papirja v interierju.

Uvajanje sistemskih sprememb na vseh družbenih ravneh je nujno za uspešno prehajanje družbe in gospodarstva v krožno gospodarstvo. Prav tako so ključnega pomena razumevanje obstoječih sistemov in njihovega medsebojnega vpliva, iskanje novih sistemskih povezav in alternativnih pristopov pri oblikovanju politik, ki lahko spodbudijo prehod v krožno gospodarstvo. Nekaj odgovorov na vprašanje, kako to doseči, je bilo predstavljenih na zaključnem dogodku projekta Retrace.

Govorci so predstavili alternativne pristope oblikovanja politik na področju ogljične nevtralnosti in snovne učinkovitosti. Dr. Harry Lehmann iz Agencije za okolje Republike Nemčije je predstavil delovanje in aktivnosti agencije za prehod v podnebno nevtralnost,  Alessandro Rancati iz Laboratorija EU politik oblikovanje politik za prehod v krožno gospodarstvo na nivoju EU, Dr. Rebeka Lukman Kovačič iz Univerze v Mariboru pa projekt CICERONE (Obzorje 2020), katerega cilj je povezati podjetja in vodilne raziskovalne organizacije, da bi ustvarili platformo za učinkovito krožno gospodarstvo.

Na dogodku je Dr. Iztok Purič, minister SVRK izpostavil, da si je Evropa zastavila ambiciozen cilj, da do leta 2050 doseže neto ničelne izpuste toplogrednih plinov, kar bo mogoče le z inovativnim sistemskim pristopom. Vlada Republike Slovenije se tega zaveda, zato je sprejela okvir za pripravo dolgoročne podnebne politike. V pripravi je tudi Nacionalni podnebno energetski program, nizkoogljično krožno gospodarstvo pa je opredeljeno tudi v Strategiji razvoja Slovenije 2030 kot eden izmed 12 razvojnih ciljev. Prehod v krožno gospodarstvo zahteva dobro premišljen pristop k oblikovanju politik, tudi zato se SVRK zadnja leta intenzivno vključuje v projekte evropskega teritorialnega sodelovanja, v okviru katerih potekajo izmenjave dobrih praks.

Dogodek je spremljala razstava, na kateri so bili predstavljeni rezultate projekta RETRACE in primeri drugih dobrih praks partnerskih regij. Med njimi tudi del razstave Papiro-logía, ki je na pobudo Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije nastala v okviru projekta InnoRenew CoE, in sicer Polygami –  igralo, ki spodbuja otrokovo kreativnost, razvija njegovo prostorsko predstavo in motoriko ter mu omogoča raziskovanje in ustvarjanje lastnega domišljijskega prostora, Stol – izdelan iz časopisnega papirja, ki v praksi dokaže, da je recikliran časopisni papir konstrukcijsko in estetsko primeren material za izdelavo pohištva ter Uporabniku in okolju prijazna volilna infrastruktura, ki ponuja odgovor v obliki izboljšane obstoječe volilne opreme. Razstavljeni prototipi prikazujejo možnosti uporabe papirja v interierju zasnovane na principih krožnega oblikovanja oziroma na konkretnih primerih kažejo pot, kako do učinkovitih rešitev k prehodu v krožno gospodarstvo.