Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Na voljo je nova študija o teritorialnih potrebah in strateških prioritetah na obmejnem območju IT-SI

 • 18. 3. 2021

Ocena teritorialnih potreb, strateških prednostnih nalog in predlogov ukrepov za razvoj javnega potniškega prometa z vključevanjem in informiranjem izbranih deležnikov na čezmejnem območju Italija-Slovenija v okviru projekta FORTIS. Cilj študije je preučiti javni potniški promet in intermodalnost na čezmejnem območju Italija – Slovenija (ITA-SLO CB) ter predlagati ukrepe za izboljšanje mobilnosti prebivalstva na tem območju.

Končno poročilo vsebuje analizo obmejnega območja in vozlišč, analizo prometnih tokov ter stanje regionalnega in čezmejnega javnega prevoza na območju ITA-SLO. Obravnavano je stanje intermodalnosti, javnega cestnega in železniškega prometa ter obstoječi pomorski promet. Z namenom izboljšanja stanja so bile začrtane strateške prednostne naloge, ki spodbujajo povečanje čezmejne povezljivosti s sredstvi javnega prometa.

Študijo si lahko preberete tukaj.