Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Na Slovenskih regionalni dnevih 2015 o regionalnem razvoju v novi finančni perspektivi

 • 23. 11. 2015

19. in 20. novembra 2015 so v Termah Čatež potekali Slovenski regionalni dnevi 2015 kjer so deležniki in nosilci regionalnega razvoja spregovorili o aktualnih temah ter globalnih izzivih s katerimi se soočajo.

Razvoj Slovenije in njenih regij je zaradi naraščajoče vpetosti v globalne tokove vse bolj odvisen od skupnih globalnih izzivov, pri čemer so v ospredju podnebne spremembe, demografske spremembe, mednarodne migracije, gospodarska kriza in ostali, ki so, čeprav na videz raznorodni, dejansko pogosto medsebojno povezani in soodvisni. Medijska pozornost, ki jo prej omenjeni izzivi imajo, pogosto daje vtis o vsesplošnem poznavanju njihove problematike, kar lahko predstavlja tudi težavo pri izvajanju razvojnih politik, ki so te izzive prepoznale kot ključne dejavnike prihodnjega razvoja. Stroka in nosilci regionalnega razvoja morajo zato tovrstne izzive dobro preučiti ter jih ovrednotiti z vidika njihovih vplivov na posamezno regijo kot tudi z vidika njihove medsebojne prepletenosti in povezanosti.

Slovenski regionalni dnevi 2015

Matej Gojčič, predstavitev projekta Strokovne podlage za urejanje JPP v LUR

Na letošnjih regionalnih dnevih so bile obravnavane aktualne teme s področja regionalnega razvoja, potekale so razprave o vpetosti regionalne politike v izvajanje Operativnega programa  (OP) evropske kohezijske politike, predstavljene so bile poti potrjevanja projektov regij pri izvajanju OP ter možnosti sofinanciranja regijskih projektov v dogovoru za razvoj regij z vidika posameznih direktoratov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Velik poudarek je bil namenjen tudi povezovanju prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni, saj bo Strategija prostorskega razvoja Slovenije pomembno vplivala na učinkovito umeščanje ključnih regijskih projektov v programskem obdobju 2014–2020.

V okviru letošnjega simpozija je aktivno sodelovala tudi Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in sicer se je okrogle mize »Vpetost regionalne politike v izvajanje Operativnega programa evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020« udeležila mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR, ki je izpostavila uspešne rezultate regionalnih razvojnih agencij v pretekli perspektivi, ob tem pa poudarila, da je za učinkovito nadaljnje izvajanje nalog nujno potrebno konstruktivno sodelovanje z vsemi ministrstvi, prav tako pa tudi dolgoročno zagotovljeni kadrovski in finančni viri, ki bodo omogočili strokovno izvajanje nalog. V nadaljevanju je o novih pristopih pri umeščanju regionalnih projektov v prostor spregovoril Matej Gojčič, ki je predstavil celostni projekt priprave strokovnih podlag za urejanje javnega potniškega prometa v LUR ter prve rezultate v okviru projekta Mreža zbirnih središč P + R, kjer je zgrajenih in v uporabi že 10 izmed skupno 28 lokacij P + R, ter projekt Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice, ki predstavlja temelj za nadaljnje konkretne projekte, saj je bil v njegovem okviru pripravljen celoten načrt urejanja plovne poti in pristanov od Vrhnike do zapornice Moste.

Slovenski regionalni dnevi 2015

Okrogla miza: Vpetost regionalne politike v izvajanje OP evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020

Drugi del konference je bil namenjen aktualnim globalnim  izzivom in priložnostim, ki jih ti ponujajo. Osrednje teme so bile globalno okoljsko-razvojni izzivi in sonaravni regionalni razvoj Slovenije, vpliv migracij na trg dela, razvoj zelenih delovnih mest kot odgovor na gospodarske, okoljske in socialne izzive  ter celostne prometne strategije občin in regij s poudarkom na ukrepih trajnostne mobilnosti.

Slovenske regionalne dneve 2015 so organizirali Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenski regionalno razvojni sklad.

Več informacij: Slovenski regionalni dnevi 2015