Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Ljubljanska urbana regija v novi perspektivi z vizijo Inovativna. Zelena. Povezana.

 • 23. 6. 2022

Novo konstituiran Razvojni svet Ljubljanske urbane regije je na svoji prvi seji soglasno sprejel Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2021–2027. Zatem ga je potrdil še Svet Ljubljanske urbane regije.

21. junija 2022 je v Mestni hiši v Ljubljani potekala konstitutivna seja Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije (Razvojni svet LUR), organa odločanja na ravni Osrednjeslovenske razvojne regije. Poleg konstituiranja ter izvolitve predsednika in podpredsednika je bila osrednja tema sprejem Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije (RRP LUR) 2021–2027, temeljnega programskega, strateškega in izvedbenega dokumenta na regionalni ravni. Seji Razvojnega sveta LUR je pod vodstvom Zorana Jankovića, župana Mestne občine Ljubljana sledila še seja Sveta LUR, ki je dokument tudi potrdil.

Razvojni svet LUR sestavlja 25 predstavnikov občin, 25 predstavnikov gospodarstva in 12 predstavnikov nevladnih organizacij. Za predsednika Razvojnega sveta LUR je bil ponovno izvoljen župan občine Brezovica Metod Ropret, za podpredsednika pa Miran Stanovnik, župan občine Log-Dragomer ter Alenka Rožaj Brvar, direktorica Slovenskega inovacijskega stičišča.

Ena izmed ključnih nalog Razvojnega sveta LUR je sprejem RRP LUR za aktualno finančno perspektivo, kar je bila tudi osrednja tema današnje seje. S pripravo RRP LUR se je regija, ki jo poleg glavnega mesta Ljubljane sestavlja še 24 občin, aktivno vključila v proces programiranja za finančno perspektivo 2021–2027 ter si zastavila ambiciozne razvojne cilje. Postala bo mednarodno uveljavljena regija poslovnih priložnosti in zelenih naložb, zelena regija, ki spodbuja inovativnost, kreativnost in razvoj novih tehnologij. Njen razvoj bo temeljil na povezovanju sistemov in deležnikov, ki so ključni za prehod v trajnosten razvoj. Ob tem bo krepila visoko kvaliteto življena preko gospodarske in družbene učinkovitosti za izboljšanje življenjskega standarda prebivalcev, zaposlovanja za izzive trga dela prihodnosti, zdravja in izobraževanja. Poudarek je tudi na zagotavljanju uresničevanja pobud lokalnega okolja.

Skupna indikativna finančna vrednost RRP LUR 2021–2027 na osnovi evidentiranih potreb regije znaša 1,8 MRD EUR.