Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Krvavški vodovod – prvi medregijski projekt iz dogovora za razvoj regij

 • 29. 5. 2023

V petek, 26. maja 2023, sta župan občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj ter minister za naravne vire in prostor Brežan v družbi županov in predstavnikov preostalih partnerskih občin slovesno odprla nov krvavški vodovod.  S tem se zaključuje kohezijski projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop, za katerega sredstva so bila zagotovljena preko dogovora za razvoj regije, izvedbenega dokumenta, s katerim se uresničuje regionalni razvojni program.

Projekt je velikega pomena, saj prinaša petim občinam gorenjske in osrednjeslovenske regije, poleg Cerkljam še Kranju, Šenčurju, Komendi in Vodicam, zanesljivo oskrbo s pitno vodo za skoraj 30.000 prebivalcev ter 15.000 prebivalcev, ki delajo v gospodarstvu. Vrednost naložbe, ki jo poleg občin sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, znaša skupaj okrog 15 milijonov evrov.

Občine so leta 2009 podpisale medobčinsko pogodbo, s katero so opredelile skupno namero o sodelovanju ter izvedbi vseh aktivnosti tega medregijskega projekta. Projekt se zdaj približuje koncu, njegov glavni učinek pa je zagotavljanje dolgoročno varne, kakovostne in zanesljive oskrbe s pitno vodo. Nova vodovodna infrastruktura bo prispevala k izboljšanju kakovosti življenja, ohranjanju naravnega okolja in gospodarskemu razvoju obeh regij.

Gradbena dela so se začela sredi leta 2020 in so v celoti zaključena, dolgo pričakovani vodovodni sistem, ki že ima uporabno dovoljenje, pa je v poskusnem obratovanju. V sklopu projekta so uredili novo vodovodno zajetje pod Krvavcem, zgradili sodobno vodarno za pripravo pitne vode z ehanskim čiščenjem, preko 24 tisoč metrov cevovodov, nov vodohran Taber nad Šmartnim v velikosti nekaj manj kot 900 m3 in 10 vodovodnih vozlišč.

Na novinarski konferenci pred slavnostnim odprtjem je Franc Čebulj, župan Občine Cerklje na Gorenjskem, nosilne občine projekta, poudaril: »Veseli smo, da smo 100-letni projekt za občino Cerklje na Gorenjskem uspešno pripeljali h koncu in uspešno črpali nepovratna sredstva. Ponosni smo na nov krvavški vodovod, s katerim smo izpolnili zastavljene cilje po boljši oskrbi s pitno vodo za skoraj 30.000 prebivalcev in 15.000 prebivalcev, ki delajo v gospodarstvu. Po več kot 20 letih tako uresničujemo željo, da si naše občanke in občani lahko natočijo kakovostno pitno vodo. Projekt, ki smo ga danes slavnostno odprli, smo zgradili v 1034 dneh ter zanj imeli nekaj več kot 250 koordinacij.«

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan pa je izpostavil: »Nemotena vodooskrba s čisto in kakovostno pitno vodo je ena od prioritet našega ministrstva in vlade. Zaključek projekta krvavškega vodovoda je pomemben mejnik na tej poti. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v projektu sodelovalo v vlogi posredniškega organa in kot sofinancer iz kohezijskih sredstev iz obdobja 2014–2022. V tem okviru je bil zgrajen tudi krvavški vodovod, ki mu je bilo dodeljeno kar 6 milijonov evrov kohezijskih sredstev. S pomočjo sredstev evropske kohezije politike in s pomočjo državnih sredstev ter ob sodelovanju vseh naštetih občin je bilo v okviru tega projekta zgrajeno dobrih 24 km cevovodov, zajetje pitne vode, vodohram Taber kapacitete 800 m3, predvsem pa eden najsodobnejših objektov za pripravo pitne vode.«

Skupna vrednost naložbe Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop znaša okrog 15 milijonov evrov. Od tega 7,2 milijona evrov z nepovratnimi sredstvi prispevata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Drugo zagotavljajo občine investitorke, in sicer Cerklje na Gorenjskem s 43-odstotnim deležem, Kranj z 11-odstotnim, Šenčur s 16-odstotnim ter Vodice in Komenda s po 15-odstotnim deležem.