Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Koristi zelene infrastrukture za duševno zdravje ljudi

 • 10. 7. 2017

Zelena infrastruktura pridobiva čedalje večji pomen pri zagotavljanju okoljske, gospodarske in družbene koristi. Nedavna vzorčna raziskava med oblikovalci politik v sedmih evropskih državah, med drugim tudi v Sloveniji, je pokazala, da je kot najbolj dragocen vpliv zelene infrastrukture prepoznana korist za duševno in telesno zdravje ljudi, čemur sledita zmogljivost zelene infrastrukture za preprečevanje poplav in izboljšanje kakovosti zraka.

Anketiranci, med katerimi so bili tudi potencialni investitorji in drugi ključni deležniki iz različnih sektorjev, so  razvrstili koristi zelene infrastrukture glede na njihovo zaznano vrednost. V vseh državah, razen na Madžarskem in Slovaškem, so bile najvišje ocenjene koristi zelene infrastrukture za duševno ali fizično zdravje prebivalcev.

Med koristmi je najmanj prepoznan vpliv zelene infrastrukture na povečanje delovnih mest, mesti višje zasedata izboljšave socialne kohezije in privabljanje novih naložb. Kljub temu so se skoraj vsi anketiranci močno strinjali, da kakovostna zelena infrastruktura prinaša tudi nekatere gospodarske donose.

Vodja projekta PERFECT Henry Smith je ob tem povedal, da so ugotovitve zanimive, saj kažejo, da kljub razumevanju odločevalcev, da zelena infrastruktura zagotavlja gospodarske koristi, ti trenutno menijo, da so njene koristi za zdravje pomembnejše. »Zagovorniki zelene infrastrukture dajejo velik poudarek finančnim donosom delujoče zelene infrastrukture v urbanih območjih – ki so nedvomno visoki – morda pa je treba preoblikovati argument, da se osredotoči na zmožnost zelene infrastrukture za povečanje dobrega počutja, kar je vse bolj pomembno v zahodni Evropi«, je še izpostavil Smith.

Perfect graf Ankete

Graf: Kakovostna zelena infrastruktura lahko zagotavlja več različnih koristi hkrati. Anketa izvedena med slovenskimi deležniki je pokazala, da je med različnimi koristmi zelene infrastrukture najbolj prepoznan dober vpliv na fizično in psihično zdravje ljudi.

 • Dodatne podrobnosti o ugotovitvah raziskave so dosegljive na naslednji povezavi: https://www.interregeurope.eu/perfect/news/news-article/1057/survey-results-show-perfect-challenge/
 • Vzorčno raziskava je bila izvedena v okviru mednarodnega projekta PERFECT (Planning for Environment and Resource Efficiency in European Cities and Towns), sofinanciran iz programa INTERREG Evropa s ciljem povečati ozaveščenost nosilcev politik in odločevalcev o številnih koristih zelene infrastrukture v okviru naložb za rast in delovna mesta. Spletna stran: https://www.interregeurope.eu/perfect/
 • V raziskavo je bilo vključenih 215 anketirancev iz sedmih držav EU: Velike Britanije, Madžarske, Avstrije, Nizozemske, Slovenije, Slovaške in Italije.
 • Anketiranci iz posamezne države so bili izbrani na podlagi opredelitve deležnikov, kot jih definira program INTERREG Evropa: “[tisti] ki so v posamezni regiji vključeni v postopek oblikovanja in izvajanja politike”.
 • The Town and Country Planning Association (TCPA) je vodilni partner projekta PERFECT. TCPA trenutno vodi kampanjo za reformo britanskega sistema načrtovanja, da bi postal bolj odziven na potrebe in želje ljudi ter spodbujal trajnostni razvoj. Spletna stran: www.tcpa.org.uk
 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) deluje kot pobudnik, soustvarjalec in skrbnik trajnostnega razvoja Osrednjeslovenske regije, njena temeljna naloga pa je  zagotavljanje celovitega, učinkovitega in skladnega razvoja regije ter prepoznavanje številnih potencialov. Delovanje agencije  tako stremi k sodelovanjem v temah in projektih, ki omogočajo realizacijo najbolj naprednih, primernih in izvedljivih rešitve, katerih velik potenciali ima tudi zelena infrastruktura. RRA LUR je slovenski partner v projektu PERFECT.

Več informacij o projektu PERFECT najdete na https://rralur.si/projekti/perfect ter na uradni spletni strani projekta https://www.interregeurope.eu/perfect/.