Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Jesenska Borza lokalnih živil za spodbujanje lokalne samooskrbe in kratkih nabavnih verig v Ljubljanski urbani regiji

 • 15. 11. 2018

Jesenska_borza živil - Kristalna palača, Ljubljana 14.11.2018 Photo Ales RosaVčeraj se je v Kristalni palači ponovno zbralo 60 ponudnikov lokalnih živil, gostincev, hotelirjev, predstavnikov  osnovnih šol in vrtcev ter drugih javnih zavodov iz Ljubljanske urbane regije z namenom, da se seznanijo z lokalno ponudbo in predvsem možnostmi naročil ter dostave lokalno pridelanih živil, pri čemer je bil poseben poudarek na sklepanju konkretnih dogovorov za načrtovano pridelavo in predelavo v letu 2019.

Glavni namen borze, ki je potekala v obliki konkretnih sestankov, je spodbujanje kratkih nabavnih verig, kar je moč doseči z vzpostavitvijo čim več stikov in izmenjavo informacij o ponudbi in povpraševanju lokalno pridelanih živil. Šole in vrtci so lahko preverili možnosti nabave lokalnih živil v okviru razpisov in izločenih sklopov ter sklepali dogovore tudi za nakupe v okviru šolske sheme, Slovenskega tradicionalnega zajtrka ipd. Prav tako so lahko gostinci in hotelirji preverili potencialno ponudbo na trgu, poleg tega pa se z lokalnimi pridelovalci uskladili tudi glede svojih dejanskih potreb.

Vrtec Pod gradom se je že na začetku vključil v kratke nabavne verige. Kot je povedala organizatorka prehrane Ana Repše, so organizatorji prehrane v vrtcih združili moči in znanje, strokovno podporo pa jim je nudila tudi služba za javna naročila na Mestni občini Ljubljana, da so se lahko povezali z lokalnimi ponudniki. Tako že sedaj v svoje obroke vključujejo veliko lokalne in tudi ekološke hrane, tako da imajo otroci v vrtcih v današnjem času na voljo res kakovostna živila, še vedno pa je odprtih veliko možnosti za nova sodelovanja. Na borzo sta z namenom obogatitve kulinarične ponudbe prišla tudi Enej Vitrih iz ljubljanskega Hotela Park, kjer sicer sami pridelajo 60 kilogramov medu letno,  nekaj zelišč in zelenjave, ki jih vključujejo v svoje menije, ter Petra Zlatoper iz Term Snovik, ki je povedala, da od lokalnih pridelovalcev trenutno odkupujejo že 15 % hrane, ki jo ponujajo svojim gostom, imajo tudi lokalnega dobavitelja mleka ter svoj zeliščni in zelenjavni vrt. Oba sta se strinjala, da je borza lokalnih živil odlična priložnost za sklepanje novih dogovorov. Na Domačiji Kostevc Hribar, kjer se ukvarjajo s sadjarstvom,  vidijo prednost borze predvsem v tem, da se povežejo s potrošniki in prisluhnejo njihovim dejanskim potrebam. Pridelavo sadja so tako v zadnjem času prilagodili tako, da svežega lahko nudijo vse od julija do konca septembra. Ob tem poudarjajo, da je sistemska podpora v okviru katere lahko javni zavodi naročajo 20 % izven javnih naročil več kot dobrodošla, želijo pa si, da bi se ta odstotek v prihodnje še povečal.

Organizatorji dogodka – Mestna občina Ljubljana, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Turizem Ljubljana, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana in Zavod EKOmeter so nadaljevanje borze živil napovedali že po izredno uspešni prvi spomladanski izvedbi. Poleg zadovoljstva udeležencev imajo kratke nabavne verige oziroma uporaba lokalnih sestavin v kulinariki pozitivne učinke tudi širše, saj pripomorejo k trajnostnem razvoju mesta tako na področju gospodarstva, vpliva na okolje kot družbenih odnosov, zato v Turizmu Ljubljana že od leta 2016 razvijajo projekt Zelene nabavne verige.  Da je Borza lokalnih živil na pravi poti kaže tudi nagrada »Premik naprej 2018« za najboljšo izboljšavo v javni upravi, ki jo je prejela v sklopu Dnevov slovenske uprave, ki jih organizira Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani. Lokalna samooskrba je tema, ki predstavlja prioriteto na vseh nivojih trajnostnega razvoja Ljubljane, tako jo je Mestna občina Ljubljana kot ključno usmeritev vključila v strateške cilje vizije Ljubljane do 2025. Poleg tega pa oblikovala dva pomembna dokumenta – Program varstva okolja ter Strategijo razvoja podeželja, ki sledita zastavljenim ciljem.

Borza lokalnih živil je bila tudi tokrat izvedena v okviru evropskega projekta ROBUST (Rural-Urban Outlooks: Unlocking Synergies), ki se ukvarja s krepitvijo odnosov med mestnimi in podeželskimi območji in je financiran iz programa Obzorje 2020. Projekt poteka pod okriljem Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, ki povezuje 26 občin in vse svoje aktivnosti usmerja v trajnostni razvoj celotne regije, kjer prav spodbujanje lokalne pridelave in predelave predstavlja enega izmed njegovih ključnih stebrov.