Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Izzivi in priložnosti trajnostne mobilnosti MOL in LUR predstavljeni na Danskem

 • 28. 12. 2022

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je na natečaj obravnave osrednjih mobilnostnih izzivov in priložnosti v organizaciji BABLE Smart Cities prijavila območje regije in – zmagala. Tako se je dne 13. decembra 2022 delegacija Mestne občine Ljubljana (MOL), Ljubljanskega urbanističnega zavoda (LUZ) in Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) udeležila interaktivne delavnice, ki je potekala v prostorih BLOXHUB-a v Kopenhagnu na Danskem in se dejavno vključila v debato s predstavniki vodilnih prometnih in prostorskih svetovalcev, ki delujejo znotraj združenja BLOXHUB.

Z zmago na mednarodnem natečaju organizacij BLOXHUB nordijskega vozlišča za trajnostno urbanizacijo, ki letno sprejme več kot 400 prošenj za tovrstna svetovanja, in BABLE Smart Cities platforme za povezovanje pametnih mest so bili MOL, LUZ in RRA LUR nagrajeni v obliki celodnevnega brezplačnega svetovanja. Izpostavljene so bile tematike svetovanja na področju strategij pametnih mest, inovativnih tehnologij, urejanja mest, urbane mobilnosti ter energetskih rešitev v urbanih in ruralnih okoljih.

Delavnico z naslovom »Izzivi in priložnosti urbane mobilnosti v Ljubljani« in celoten študijski obisk je moderiral in vodil Torben Krab iz BLOXHUBa, ki je kot svetovalec na dogodek povabil strokovnjake na področju trajnostne mobilnosti in razvoja mest, urejanja prostora, arhitekture, prostorskih platform in digitalizacije, med njimi tudi Jamesa Thoema (Gehl Architects), Henrika Morgena (Bable) in Jana Juula Jensena (Geoinfo).

Po uvodni predstavitvi nekaterih ukrepov, dobrih praks in izzivov na področju mobilnosti v MOL in LUR je sledila razprava s strokovnjaki. Ti so svetovali o konkretnih izzivih, priložnostih in možnih rešitvah na področju nadaljnjega razvoja trajnostne mobilnosti v Ljubljani. Po delavnici in predstavitvi ukrepov na področju mobilnosti v Kopenhagnu je delegacija obiskala še prostore Gehl Architects, kjer smo v ožji sestavi razpravljali o pristopih k urejanju mesta in regije po meri ljudi.

Osrednja obravnavana vprašanja tekom delavnic so bila naslednja:

 • Kako povečati učinkovitost regijskega javnega prevoza?
 • Kako doseči še večjo funkcionalnost obstoječih parkirišč P+R in kakšna je vizija regijskega P+R sistema v prihodnje?
 • Kako povečati uporabo mestnega javnega prevoza?
 • Kako omogočiti širšo razpravo o idejah na področju mobilnosti?
 • Kako vzpostaviti povezano regijsko kolesarsko omrežje?
 • Kateri ukrepi bi še dodatno spodbudili razvoj kolesarjenja v mestu?

S strani svetovalcev so bili predlagani predvsem:

 • ambicioznejši cilji pri doseganju zmanjšanja negativnih učinkov prometa v mestu;
 • nadgradnja že obstoječih in uspešnih rešitev na področju trajnostne mobilnosti (npr. širitev obstoječe mreže kolesarskih povezav izven mesta, širitev območij omejenega motoriziranega prometa na primerna območja izven mestnega jedra, uvedba različnih pilotnih ukrepov in naprednih rešitev na področju trajnostne mobilnosti na regijski ravni);
 • upoštevanje različnih podatkovnih nizov za načrtovanje in usklajevanje ukrepov mobilnosti;
 • izvajanje raziskav, anket, spremljanje javnega mnenja, zbiranje in analiza podatkov;
 • okrepitev zavedanja, da sprememba potovalnih navad nastopi le po vzpostavitvi dobrih alternativ osebnemu avtomobilu, po infrastrukturnih izboljšavah, tehnološko naprednih podpornih sistemih in ozaveščanju javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti v vsakodnevnih aktivnostih.

Tako Mestna občina Ljubljana in RRA LUR sta se na dogodku zavezali k nadaljnjemu sodelovanju v tovrstnih inovativnih mrežah in izobraževanjih, katerih poudarek je na prepoznavanju in primerjavi mednarodnih dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti tako v urbanih kot ruralnih predelih Ljubljanske urbane regije.