Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Freiburg – primer dobre prakse trajnostnega razvoja

 • 1. 4. 2019

Perfect: Freiburg - primer dobre prakse trajnostnega razvoja april 2019Konec meseca marca smo se partnerji projekta PERFECT skupaj z deležniki udeležili petega srečanja, tokrat organiziranega v Freiburgu, mestu z dolgotrajno in bogato tradicijo trajnostnih razvojnih praks in uporabe rešitev zelene infrastrukture. Na srečanju, ki je trajalo od 26. do 29. 3., smo partnerji poleg ogledov številnih dobrih praks opravili tudi medsebojni pregled akcijskih načrtov s predlogi za izboljšanje.

S strani partnerjev so bile znotraj akcijskih načrtov opravljene SWOT analize, pri čemer je bila skupna ugotovitev, da je v akcijskih načrtih ključno poudariti ugotovitve, ki smo jih partnerji prepoznali skozi posamezne dobre prakse in skozi potek projekta na ravni partnerja in tudi širše.

Študijski ogled dobrih praks se je začel s predstavitvijo mesta Freiburg, ki je s prvimi trajnostnimi ukrepi pričel usmerjati razvoj že v 70. letih, ko se je javnost uprla izgradnji jedrske elektrarne in se s tem opredelila za trajnostno naravnanost razvoja mesta. Že takrat je mesto pričelo z izvajanjem danes bogatega nabora ukrepov s področja zelene infrastrukture in trajnostnega razvoja (omejevanje prometa, premišljeno usmerjanje razvoja mesta in načrtovanja zelenih površin, trajnostne oblike ravnanja z vodami, urejanje mesta po meri otrok).

V sklopu študijskih ogledov smo obiskali mestno jedro z zanimivim in za obiskovalce privlačnim sistemom odvodnjavanja meteornih vod v odprtih kanalih, ki so del srednjeveške kulturne dediščine, dve večji trajnostno urejeni soseski z velikim deležem zelenih površin in trajnostno urejenim prometom, Riesefield in Vauban, renaturacijo reke in obvladovanje poplavnih voda z ukrepi zelene infrastrukture, industrijsko območje Blooming, kjer ukrepe zelene infrastrukture še načrtujejo, nekatere pa tudi že izvajajo, pa tudi posamezne lokacije znotraj mesta, kot na primer nova plus-energetska stavba mestne uprave.

Številni prikazi trajnostnega razvoja mesta z uporabo različnih ukrepov zelene infrastrukture so prepoznavni na različnih ravneh razvoja mesta in so tako odličen študijski primer projekta PERFECT.

Več o trajnostnem razvoju mesta Freiburg si lahko ogledate na povezavi: https://www.innovation-academy.de/en/greencity-freiburg/