Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

FORTIS: Krepitev institucionalnega sodelovanja na čezmejnem območju

 • 9. 3. 2020

FORTIS logotipFORTIS – “Krepitev institucionalnega sodelovanja na čezmejnem območju z inovativnimi rešitvami na področju javnega in osebnega motoriziranega prevoza”

Interreg Slovenija – Italija 2014 – 2020

Projekt FORTIS – “Krepitev institucionalnega sodelovanja na čezmejnem območju z inovativnimi rešitvami na področju javnega in osebnega motoriziranega prevoza”, odobrenega v okviru programa Slovenija – Italija 2014 – 2020 se je uradno začel 9. in 10. marca z video konfenferenčnim vzpostavitvenim projektnim sestankom.

Partnerji projekta FORTIS se zavzemajo za razvoj inovativnih storitev za trajnostno in učinkovito mobilnost na čezmejnem prostoru ter za krepitev sodelovanja med javnimi upravami, ki naj bi pripomoglo k harmonizaciji dela lokalnih uradov za promet. V sklopu projekta bodo udeleženci: (1) skupno razvili akcijski načrt za optimizacijo javnega prevoza na čezmejnem območju ter za spodbujanje dialoga med javnimi upravami s ciljem vzajemnega poznavanja dela uradov za promet in postopkov registracije vozil; (2) opredelili in izvedli pet eksperimentalnih in inovativnih pilotnih akciji, s pomočjo katerih bo dokazana učinkovitost predlaganih storitev; (3) v sodelovanju z glavnimi deležniki javnega prevoza na čezmejnem prostoru, sklenili sporazum o sodelovanju, ki bo zagotovil trajnost predlaganih storitev in njihovo morebitno uveljavitev. Poleg navedenega bodo (4) pristojni organi pridobili znanja o delu in postopkih lokalnih uradov za promet. Pridobljene informacije o registraciji vozil bodo zbrane v spletnem orodju, ki bo dostopno širši javnosti. Vzpostavljeno mreženje v okviru projekta FORTIS bodo deležniki v nadaljevanju še potrdili z dodatnim podpisom sporazuma o sodelovanju (5), ki se bo nadaljevalo še po koncu trajanja projektnih aktivnosti.

Projekt se je uradno začel 9. in 10. marca 2020, ko se so partnerji sestali na video konferenčnem vzpostavitvenem projektnem sestanku, izvedenim preko spleta, kjer so predstavili svoje predloge za izboljšanje čezmejnih storitev javnega prevoza in uskladitev postopkov uradov za promet.

Projekt bo trajal skupno 24 mesecev in se bo zaključil v februarju 2022.

Prispevek ESRR: 645.396,50 EUR

Uradni spletni strani projekta:

https://www.ita-slo.eu/it/fortis

https://www.ita-slo.eu/sl/fortis