Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Države Zahodnega Balkana s pomočjo RRA LUR do novih znanj in strategij mobilnosti

 • 29. 7. 2022

Prihodnji meseci bodo zaznamovani z novim projektom ProSUMP, namenjenim uvedbi sodobnih mobilnostnih strategij v šestih državah Zahodnega Balkana, kjer bo kot ena izmed vodilnih slovenskih razvojnih agencij na področju celostnega prometnega načrtovanja imela ključno vlogo RRA LUR.

Na območju JV Evrope je kljub številnim prizadevanjem avtomobil še vedno prevladujoče prometno sredstvo, v urbanističnem načrtovanju pa osrednjo vlogo ohranja razvoj cestne infrastrukture. Namen projekta ProSUMP je prenos znanj in predstavitev uspešnih praks za uvedbo ukrepov Celostnih prometnih strategij (CPS), ki bodo na območju Zahodnega Balkana utrli pot trajnostno naravnani mobilnosti.

Beograd, Priština, Podgorica, Sarajevo, Skopje, Tirana in 12 drugih mest bo:

 • razvilo koncept za postavitev organizacijske strukture za sistematično izvajanje načrtov urbane mobilnosti,
 • deležnih akcijskega načrta, v okviru katerega bo pripravljen tudi osnutek dokumenta za uvedbo uradnika za urbano mobilnost na lokalni ali regionalni ravni,
 • pridobilo ustrezne kompetence za strokovno soočanje s problematiko mobilnosti na lokalnih in regionalnih ravneh.

RRA LUR je v projektu dodeljena osrednja vloga. Izbrana je bila za zgled dobre prakse, prenos znanja, delovala bo kot regionalno vozlišče mobilnosti in nastopala kot glavni koordinator mest Zahodnega Balkana.