Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Dosežen velik premik na področju regionalnega razvoja

 • 12. 6. 2017

Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija, 12. redna sejaRazvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija, je na 12. redni seji, ki je potekala v sredo, 7. junija 2017, podal soglasje k spremembam Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in dodelitev dodatnih pravic porabe ter zadolžil Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, da pred objavo drugega povabila za Dogovor za razvoj regij (DZRR) z regijami uskladi vrednosti na posameznih prednostnih naložbah in vsebine, pomembne za izvedbo projektov iz DZRR. 

Z namenom čim prejšnje uskladitve dokumentov in dogovorov, ki so podlaga za uspešno in učinkovito izvajanje evropske kohezijske politike ter črpanje evropskih sredstev sta Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sklicala sejo Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija, na kateri je bila glavna obravnavana tema sprememba Operativnega programa (OP) za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in dodelitev dodatnih pravic porabe. SVRK mora namreč do 10. julija v Bruselj poslati s strani Vlade RS ter obeh kohezijskih regij potrjen in sprejet predlog sprememb OP, predvidoma oktobra pa naj bi bile spremembe potrjene s strani Evropske komisije.

Razlogi za spremembe se nanašajo predvsem na tehnično prilagoditev zaradi povečanja skupnih sredstev namenjenih Sloveniji v finančni perspektivi 2014–2020 – dodatnih 56 mio evrov, katerih večina bo namenjena predlogom regij (bottom-up), ki bodo prav tako morali prispevati k doseganju ciljev in kazalnikov na posameznih prednostnih oseh OP. Poleg tega so spremembe vezane še na ustvarjanje novih pogojev za izvedbo ključnih investicij, spremenjene predpostavke, predvsem glede uporabe finančnih instrumentov in novih podlag za pripravo DZRR.

Seje sta se udeležila tudi ministra obeh ministrstev. Ministrica Alenka Smerkolj je uvodoma dejala, da sprememba OP brez dodatnih vrednotenj posameznih delov ni mogoča, takšna vrednotenja pa so za celo Evropo predvidena šele po letih 2018, 2019, torej po dobri polovici formalnega izvajanja. S pridobitvijo tehnične prilagoditve v znesku 56 mio evrov je Evropska komisija Sloveniji izjemoma podala soglasje k delni spremembi OP, kar je za Slovenijo izrednega pomena. »Pri izhodiščih za spremembo OP smo se osredotočili predvsem na zagotavljanje pogojev za izvedbo ključnih investicij v Sloveniji, v okviru katerih so zagotovljena tudi sredstva za projekte namenjene razvoju regij«, je izpostavila Smerkoljeva. Velik korak je bil narejen tudi z dogovorom z Ministrstvom za finance, saj naj bi bila v prihodnje zagotovljena kohezijska sredstva, sredstva iz tehnične prilagoditve ter tudi iz državnega proračuna za vse ključne projekte vključene v DZRR. »Bo pa tudi v bodoče potrebno veliko pogajanj in usklajevanj za vzpostavitev sistema za  zagotavljanje sistemske podpore, ki bo omogočila nadaljevanje razvoja regij«, je zaključila Smerkoljeva.

Svet se je seznanil tudi z informacijo o pripravi Dogovorov z razvoj regij in potrditvi projektov za uvrstitve v prve dogovore ter zadolžil MGRT, da pred objavo drugega povabila za pripravo DZRR z regijami uskladi vrednosti na posameznih prednostnih naložbah in vsebine, pomembne za izvedbo projektov.

Minister Zdravko Počivalšek je povedal, da  je za izvedbo dogovorov za razvoj regij na voljo  477 mio evrov, od tega za Zahodno kohezijsko regijo 148 mio evrov. V obsegu sredstev iz prvega povabila, ki znaša do 96,9 mio evrov, se do 51,4 mio evrov nanaša na projektne predloge iz prednostne naložbe OP EKP 6.1 Vlaganje v vodni sektor in 6.2. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti. Objava drugega povabila bo v sredini meseca julija 2017, odprt pa bo do konca oktobra 2017. Ob tem je zagotovil, da bo povabilo v čim večji meri približano potrebam regij zapisanim v Regionalnih razvojnih programih.

Ob koncu seje je predsednica Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija mag. Lilijana Madjar izrazila zadovoljstvo nad razvojem dogodkov v zadnjih mesecih, ko je po dolgotrajnih prizadevanjih in usklajevanjih s pristojnimi ministrstvi zahodni kohezijski regiji  uspelo zagotoviti sredstva za izvajanje ključnih razvojnih regijskih projektov. Izpostavila je še, da bo tudi pri nadaljnjih  aktivnostih izredno pomembno tesno sodelovanje z ministrstvi, v katerih svet vidi pomembne razvojne partnerje in dodala: »Ob trenutnem zadovoljstvu ne moremo mimo dejstva, da bo potrebno poiskati rešitve še za številne odprte razvojne izzive (kulturna, športna infrastruktura, odvajanje in čiščenje odpadnih voda in vodooskrba v manjših aglomeracijah ipd.), kot tudi odgovor, kako bomo v Sloveniji zagotovili dolgoročno sistemsko podporo regionalnemu razvoju«.