Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Dolgoročni razvoj kolesarjenja v Ljubljanski urbani regiji predstavili na konferenci VeloCity 2022

 • 20. 6. 2022

Pod okriljem Evropske kolesarske zveze, Mestne občine Ljubljana, Gospodarskega razstavišča d.o.o. in agencije Dekon je v Ljubljani potekal letni vodilni svetovni kolesarski kongres VeloCity 2022. Od 14. do 17. junija so se z namenom oblikovanja prihodnosti kolesarstva sestali številni kolesarski navdušenci, zagovorniki, predstavniki mest, nacionalni odločevalci, raziskovalci in predstavniki gospodarstva.

Z osrednjo temo konference VeloCity »Cycling the Change« (Kolesari, spremembo ustvari) je bil cilj dogodka obravnavati številne potenciale kolesarjenja po pandemiji COVID-19 in zagotoviti promocijo kolesarjenja kot trajnostnega in zdravju prijaznega prevoznega sredstva v svetovnih mestih in regijah. Konferenca je predstavljala interaktivno platformo za izmenjavo znanj ter pogledov za več kot 1400 udeležencev iz več kot 60 držav sveta. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je kot osrednji povezovalni člen razvoja regionalne trajnostne mobilnosti organizirala in vodila panel kolesarske povezanosti v Ljubljanski urbani regiji (LUR). Dogodek je moderirala mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR, ki je poudarila, da se je regija v sodelovanju z vsemi občinami že pred več kot  15 leti zavezala k trajnostnemu razvoju, trajnostni mobilnosti in promociji kolesarjenja v regiji. Eden ključnih pomembnih rezultatov sodelovanja in povezovanja občin pa je bila v letu 2018 sprejeta Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije, z velikim poudarkom na pomenu regionalnega kolesarjenja.

V okviru panela “Regionalna kolesarska povezljivost: Varna in aktivna mobilnost v Ljubljani in širše” je združila lokalne, regionalne in nacionalne odločevalce z namenom oblikovanja aktualnih kolesarskih politik in opazovanja prednosti in izzivov regionalnega kolesarskega razvoja v regiji in širše. O potrebni prometno-prostorski integraciji in njenem vpliv na prostorsko načrtovanje ter razvoj kolesarske infrastrukture v Mestni občini Ljubljana je spregovoril mag. Miran Gajšek, Vodja občinskega Oddelka za urejanje prostora. Aktivnosti občin na področju kolesarjenja v LUR sta predstavila Nejc Smole, župan Občine Medvode, in dr. Peter Verlič, župan Občine Grosuplje, ki sta izpostavila prizadevanja in izzive občinskih ravni za spodbujanje kolesarjenja v dnevnih migracijah, aktivnosti omejevanja števila motornih vozil in spodbujanja zdravega načina življenja v svojih lokalnih skupnostih.

Tako kot v drugih državah, se tudi v Sloveniji osrednje načrtovalske aktivnosti za spodbujanje kolesarjenja, načrtovanja državne kolesarske infrastrukture in nacionalno zagovorništvo za razvoj kolesarjenja izvajajo na nacionalni ravni. Omenjeno tematiko sta naslovila Nacionalni kolesarski koordinator Gregor Steklačič iz Ministrstva za infrastrukturo in Bojan Žižek, predsednik Slovenske kolesarske mreže in predstavnik nacionalnega centra EuroVelo v Sloveniji. Govorca sta opozorila na potrebno nadaljevanje načrtovanja razvoja kolesarjenja na nacionalni ravni in potrebo po nadaljnjem soglasju o prednostnih nalogah kolesarske politike v Sloveniji. Izpostavljene so bile trenutne in prihodnje naložbe v  razvoj kolesarskega omrežja, finančni viri za razvoj kolesarske infrastrukture in aktivnosti promocije kolesarjenja, ki še dodatno spodbujajo ozaveščenost prebivalstva na vseh področjih trajnostnega razvoja in mobilnosti.

Glavne ugotovitve panela se osredotočajo na potrebo po nadaljevanju povezljivega lokalno-regionalno-državnega pristopa k načrtovanju investicij v kolesarsko infrastrukturo ter storitve. Integrirana, varna in povezana kolesarska infrastruktura je, poleg celostnih storitev, ključnega pomena za razvoj odpornih regij prihodnosti. Učinkovito sodelovanje med različnimi deležniki na lokalni, regionalni in nacionalni ravni je bilo izpostavljeno kot osrednji element nadaljevanja uspešnega razvoja kolesarskih politik v regiji. V skladu z naslavljanjem prepleta trajnostne mobilnosti in prostorskega načrtovanja lahko regionalna mreža kolesarske infrastrukture in storitev uspeva le, če jo dopolnjujemo z ustreznim razvojem intermodalnosti, celostnimi storitvami javnega prevoza in razvejanega prometnega omrežja.