Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Dobre prakse in razpisi nove finančne perspektive za trajnostno mobilnost na forumu CIVITAS 2021

 • 2. 11. 2021

CIVITAS forum 2021CIVITAS forum je dvoletni dogodek, ki ga z namenom spodbujanja razvoja trajnostnih mest in napredka trajnostne mobilnosti v evropskih mestih gosti pobuda CIVITAS. Osrednja tema letošnje konference v Aachnu je bila „Pametne poti proti podnebno nevtralnim mestom“. CIVITAS foruma 2021, ki je potekal od 20. do 21. oktobra 2021, so se udeležili tudi predstavniki Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije.

Več kot 650 udeležencev zainteresiranih za spoznavanje novih vsebin iz področja trajnostne mobilnosti, je na forumu iz prve roke spoznavalo vsebine in dobre prakse razvoja prometnih tehnologij z nizkimi emisijami in pridobivalo nova znanja za razvoj infrastrukture za kolesarjenje, pešce in razvoj javnega potniškega prometa v evropskih regijah in mestih. Osrednja misel konference je bila, da le kombinacija pametnih ter infrastrukturnih rešitev pomaga spodbujati varnejšo, bolj vključujočo in bolj trajnostno mobilnost, tudi v luči pandemije COVID-19.

CIVITAS forum kot osrednji evropski dogodek trajnostne mobilnosti je tokrat utiral pot proti podnebno nevtralnim mestom in regijam. Mestne in regionalne administracije si tako v Slovenskem kot EU področju prizadevajo za razumevanje vloge mobilnosti in prometa pri ustvarjanju mobilnostno odpornih urbanih središč. CIVITAS forum je tako postregel z nekaterimi novimi praksami, ki omogočajo lokalnim in regionalnim akterjem usmerjati mesta v trajnostni razvoj mobilnosti, gospodarstva ter infrastrukture. Medtem ko je Evropska komisija nedavno začela misijo »100 podnebno nevtralnih mest do leta 2030«, je jasno, da je za dosego takšnega cilja potrebno sodelovanje v vseh sektorjih upravljanja mest in regij. Konferenca je pokazala, da je za reševanje najtežjih izzivov potrebno intenzivno sodelovanje tako lokalnih kot tudi regionalnih in mednarodnih akterjev.

Na konferenci so se udeleženci seznanili z različnimi vidiki upravljanja mobilnosti, ki upoštevajo izrazite spremembe v potovalnih navad in načinih, ki kažejo novo realnost v luči COVID-19. Različne sheme so-financiranja predstavljajo osrednje sredstvo za opolnomočenje mest za prednostno obravnavo in implementacijo podnebno nevtralni politik razvoja mobilnosti. Izrazito je bila izpostavljen pomen uporabe raznoliki podatkovnih nizov pri ustvarjanju pametnejših mest prihodnosti. Najbolj pričakovana tema na konferenci je bila prva širša predstavitev financ na področju trajnostne mobilnosti za programsko obdobje 2021-2027.

Na področju mobilnosti lahko lokalni in regionalni akterji v naslednji finančni perspektivi pričakujejo naslednje osrednje razpise in programe. Obzorje Evropa 2022, ki se v sklopu »Podnebje, energija in mobilnost« osredotoča na pospešitev zelenega in digitalnega prehoda ter s tem povezane preobrazbe gospodarstva, industrije in družbe z namenom doseganja podnebne nevtralnosti v Evropi do leta 2050. Poleg ostalih razpisov je trenutno aktualen razpis LIFE 2021, v katerem so številne zanimive teme tudi o trajnostni mobilnosti. Instrument za povezovanje Evrope 2021–2027 je tudi pomemben poziv za ustrezna urbana območja in operaterje javnega prevoza. Na področju prometa bo nov poudarek na Instrumentu za povezovanje Evrope (CEF), katerega osrednji namen je dekarbonizacija in povezovanje trajnostnega, vključujočega in varnega prometa v evropskem prostoru. V prometnem sektorju je CEF posvečen izvajanju TEN-T in si prizadeva podpreti naložbe v čezmejne povezave, manjkajoče povezave ter spodbujati trajnost in digitalizacijo.

Na konferenci je bil podrobneje predstavljen Sklad za oživitev in odpornost (Sklad), ki bo dal na voljo 672,5 milijarde EUR posojil in nepovratnih sredstev za podporo reform in naložb, ki jih izvajajo države članice. Cilj Sklada je ublažiti gospodarski in družbeni vpliv pandemije koronavirusa ter narediti evropska gospodarstva in družbe bolj trajnostne, odporne in bolje pripravljene na izzive in priložnosti zelenega in digitalnega prehoda. Države članice trenutno pripravljajo načrte za obnovo in odpornost, ki določajo skladen sveženj reform in projektov javnih naložb, tudi na področju trajnostne mobilnosti in digitalizacije. Da bi izkoristili podporo Sklada, bo potrebno prijavljene ukrepe in naložbe v mobilnost izvesti do leta 2026.

Poleg ostalih vsebin, lahko številne dodatne informacije o pregledu programov financiranja EU za področje trajnostne mobilnosti v programskem obdobju 2021-2027 najdete na povezavi Eurocities.