Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Četrti sestanek projekta Inter-Connect je gostilo pristanišče Bar

 • 8. 7. 2019

Inter-Connect 4. sestanek partnerjev, Bar jul 2019V mestu Bar je 3. in 4.  julija 2019 v organizaciji Luke Bar potekal četrti sestanek projekta Inter-Connect. Namen tokratnega projektnega sestanka je bil predvsem pregled aktualnih projektnih aktivnosti in obravnava stanja študij primerov v partnerskih mestih in regijah.

Trenutni rezultati projektnih študij in promocijskih dogodkov

Rezultati izvedenih tehničnih aktivnost Inter-Connect so pokazali, da je prometno povpraševanje po intermodalnosti med državami v jadransko – jonski regiji (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Albanija, Grčija in Italija) na precej nizki ravni. Posledično je ponudba intermodalnih, trajnostnih in zanesljivih prometnih povezav med temi državami precej pomanjkljiva. Prav tako so študije v različnih aktivnostih Inter-Connect pokazale neizkoriščen potencial pri promociji in spodbujanju povpraševanja in ponudbe čezmejnih povezavah. Z namenom izboljšanja stanja je treba spodbujati nove čezmejne trajnostne prometne rešitve, integracijo tarif in vozovnic ter izboljšati povezave med pristanišči v partnerskih regijah in večjimi prometnimi vozlišči v njihovem zaledju.

Rezultati lokalnih promocijskih dogodkov in okroglih miz, ki so potekali v posameznih partnerskih državah projekta Inter-Connect, so pokazali, da se strateški partnerji na lokalni, regionalni in nacionalni ravni zavedajo problematike in so zainteresirani za nova mednarodna povezovanja in sprejemanje sporazumov za izboljšanje ozkih grl na prometni infrastrukturi ter storitvah.

Osrednje vsebine sestanka

V prvem delu projektnega sestanka je direktor pristanišča Bar, g. Deda Delović, pozdravil vse projektne partnerje in poudaril pomembnost projekta za spodbujanje boljših trajnostnih prometnih rešitev  v jadransko – jonski regiji.

Koordinator tehničnih aktivnosti Center za raziskave in tehnologijo Hellas iz Soluna (CERTH) je predstavil rezultate zbiranja podatkov (transnacionalni/regionalni/lokalni podatki o povpraševanju in ponudbi prevoza), ki temeljijo na raziskavah v država partnericah. Podatki so prikazani na transnacionalni ravni za obravnavanje trenutnih potreb pri izboljšanju prometne povezljivosti za turiste in dnevne delovne migrante. Na podlagi zbranih podatkov je CERTH  predstavil ključne strateške in tehnične zaključke, na katerih bodo temeljile naslednje projektne usmeritve in aktivnosti. Ker imajo izvori ter ponori prometa največji učinek znotraj meja funkcionalnih regij je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) poudarila pomen razvoja trajnostne mobilnosti predvsem znotraj meja funkcionalnih regij v programskem območju.

Inštitut za promet in logistiko (ITL) v sodelovanju z regijo Emilija – Romanja vodi aktivnosti ocenjevanja vseh študij primerov projekta Inter-Connect. V skladu s predhodno opredeljeno metodologijo ocenjevanja, so projektni partnerji predstavili trenutno stanje in napredek pri izvajanju aktivnosti študije primera. Zadnji del sestanka je bil namenjen potencialni prenosljivosti rezultatov projekta in o prenosu projektnih rezultatov ter priporočil na celotno področje jadransko – jonske regije.

Izvršni sekretariat Srednjeevropske pobude (CEI) iz Trsta, ki je odgovoren za komuniciranje in diseminacijo projektnih rezultatov, je predstavil trenutno stanje promocijskih aktivnosti in okroglih miz v partnerskih državah. Predstavljene so bile smernice za pripravo prihodnjih srečanj z deležniki, katerih namen bodo predvsem operativni vidiki izvajanja študij primerov. Poleg tega je izvršni sekretariat CEI, izvedel pregled še preostalih promocijskih aktivnosti ter poudaril pomen promocije osrednjih rezultatov projekta deležnikom izven projektnega partnerstva.

Ob zaključku sestanka je predstavnik občine Igoumenitsa, vodilni partner projekta, predstavil finančno stanje ter napredek pri izvajanju tehničnih delovnih sklopov projekta. Glavni partner je zlasti poudaril pomen čezmejnega sodelovanja pri spodbujanju bolj trajnostnih in zanesljivih prometnih povezav v jadransko – jonski regiji.

RRA LUR bo gostila peti projektni sestanek, ki bo potekal v prvi polovici decembra 2019 v Ljubljani.

Vljudno vabljeni, da projektnim vsebinam sledite tudi preko naslednjih družabnih omrežij:

TwitterLinkedINFacebook