Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Celostna prometna strategija LUR predstavljena POLIS delovni skupini regij

 • 11. 7. 2022

Na povabilo mednarodne organizacije POLIS, vodilne mreže evropskih mest in regij, ki skupaj razvijajo inovativne tehnologije in politike za lokalno mobilnost, je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije predstavila osrednje izkušnje priprave Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije (CPS LUR) na sestanku POLIS delovne skupine regij. Z namenom obravnave prihodnosti načrtovanja celostnih prometnih strategij (CPS) na regionalni ravni, se je delovna skupina sestala 27. junija 2022 na predstavništvu Baden Württemberga v Bruslju.

Srečanje je bilo priložnost za regije, ki se šele podajajo na pot priprave regijskih CPS, da od regij, ki tovrstne procese že aktivno izvajajo, pridobijo vpoglede, izkušnje ter predloge in jih implementirajo pri izvedbi lastnih regijskih strateških dokumentov.  Na dogodku so Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS), Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), regija Frankfurt Rein-Main, Flandrija ter regija Baden-Württemberg razpravljali o oblikovanju dolgoročne vizije trajnostne mobilnosti v regionalnem merilu.

Kljub dejstvu, da je Mestna občina Ljubljana ena izmed najnovejših članic POLIS-a, slovenska prestolnica z regionalnimi partnerji in RRA LUR prednjači v načrtovanju urbane mobilnosti v Sloveniji in širše. Na željo POLIS je v okviru srečanja RRA LUR predstavila razvoj, izvedbo ter uvajanje celostnega prometnega načrtovanja na regionalni ravni ter predstavila prvi uradno potrjeni regijski CPS v Sloveniji. Rezultati izvedenega vključevanja javnosti pri pripravi CPS LUR so postavili javni prevoz v središče vizije ter enega izmed osrednjih ciljev priprave regionalnega CPS. Predlagani ukrepi tako vključujejo integracijo sistemov javnega prevoza, nadgradnjo regionalnih linij,  renovacijo javnega voznega parka v regiji in izvajanje inovativnih aktivnih oblik dopolnilnega prevoza v regiji (regijski »shuttle« prevozi).

V zadnjem desetletju je priprava politik in dokumentov CPS v Sloveniji doživela koreniti preboj, pri čemer se je fokus premaknil z načrtovanja, usmerjenega v avtomobile, na bolj multimodalen, integriran pristop. Osrednja spoznanja, pridobljena pri pripravi CPS LUR, so bila pomembnost dodelitve formalne vloge regionalnim akterjem ter deležnikom, zagotavljanje komplementarnosti CPS z ostalimi strateškimi dokumenti na regionalni ravni, vzpostavitev in vzdrževanje redne komunikacije med regionalnimi in lokalnimi akterji ter hkrati podpora osrednjim regionalnim deležnikom za razvoj in implementacijo predlaganih ukrepov. Pri pripravi CPS LUR je bilo opaženo, da je potrebno precej truda in časa vložiti v postavitev ter celostno spremljanje regionalnih kazalnikov mobilnosti ter spremljati raznolike možnosti financiranja v CPS predvidenih ukrepov.

RRA LUR je bila povabljena k udeležbi tudi na ostalih z regijami povezanih strateških dogodkih in srečanjih v okviru POLIS delovne skupine regij. Več podatkov o dogodku in njegovih rezultatih v angleškem jeziku najdete na spletni strani organizacije POLIS.