Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

3. seja Sveta LUR – Znan obseg sredstev Evropske kohezije politike 2021–2027

 • 12. 9. 2023

V Mestni hiši je danes potekala 3. seja Sveta Ljubljanske urbane regije (Svet LUR), ki je bila namenjena predvsem aktualnim informacijam glede finančne perspektive 2021–2027 ter dogovora za razvoj regije.

Predstavnike Sveta LUR je mag. Marko Koprivec, državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, uvodoma seznanil z informacijo, da program Evropske kohezijske politike 2021–2027 obsega skupno 3,2 mrd EUR evropskih sredstev. Dodatno bo za izvajanje razvojnih projektov Republika Slovenija zagotovila nacionalni prispevek iz proračuna RS za obdobje 2023–2029 v višini 828,8 mio EUR, tako da bo skupni znesek sredstev presegel 4 mrd EUR. Za projekte, ki se bodo izvajali v Sloveniji v okviru teritorialnega razvoja preko dogovorov za razvoj regij (DRR), pa je načrtovanih 458.53 mio EUR (EU in nacionalno sofinanciranje).

Razpoložljiva sredstva za izvajanje mehanizma DRR se med regije vzhodne in zahodne kohezijske regije delijo po preračunu Indeksa razvojne ogroženosti (IRO) (UMAR 2019) pomnoženega s številom prebivalstva (SURS 2021), kar pomeni, da bo 65 % sredstev oz. 298,05 mio EUR pripadlo Vzhodni kohezijski regiji, 35 % oz. 160,49 mio EUR pa Zahodni kohezijski regiji. Od tega naj bi bila Ljubljanska urbana regija upravičena do 61,68 mio EUR.

Ker pa je bilo že na julijskem sestanku predsednikov svetov regij, predsednikov razvojnih svetov regij in direktorjev regionalnih razvojnih agencij Zahodne kohezijske regije, ugotovljeno, da se zaradi sprememb IRO zahodni Sloveniji sredstva za izvajanje mehanizma DRR nekoliko povečajo glede na obdobje 2014–2020, kar pa ne velja za vse razvojne regije, saj bi se Goriški regiji po izračunih sredstva za izvajanje mehanizma DRR za obdobje 2021–2027 nekoliko zmanjšala glede na obdobje 2014–2020, so skladno z vizijo razvoja Zahodne kohezijske regije, da je vsem regijam potrebno zagotoviti primerna razvojna izhodišča za programsko obdobje 2021–2027, Gorenjska regija, Obalno-Kraška regija in Ljubljanska urbana regija solidarnostno preusmerile delež zagotovljenih sredstev, v skupni višini 2,47 mio EUR, v korist Goriške regije. Tako bo Ljubljanski urbani regiji za izvajanje DRR namenjenih 59,69 mio EUR.

Za koriščenje sredstev je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj skladno z zakonodajo 30. 6. 2023 objavilo Povabilo razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regij (DRR) za programsko obdobje 2021−2027. Aktualno povabilo je namenjeno le sofinanciranju projektov v okviru cilja 1 evropske kohezijske politike (Pametnejša Evropa), Prednostna naloga: 1. Inovacijska družba znanja, Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje delovnih mest v malih in srednjih podjetjih, med drugim s produktivnimi naložbami«. V teh okvirih bodo regije v DRR vključile projekt Podjetno nad izzive (PONI). Druge vsebine v okviru DRR bodo predmet dopolnitve povabila, ko bodo določeni in oblikovani vstopni in drugi pogoji v okviru ciljev politik in prednostnih nalog, ki izhajajo iz pristojnosti drugih resornih ministrstev, upoštevajoč tudi razmere in potrebe povezane s poplavami avgusta 2023.

Pomembna tema seje je bila tudi priprava Regionalnega prostorskega plana. Zakon o urejanju prostora določa, da je RPP strateški akt, s katerim se država in občine dogovorijo in uskladijo o prostorskem razvoju posamezne regije ter določijo bistvene razvojne priložnosti. Zakon določa tudi, da občine izberejo pripravljavca RPP za celotno območje vsake razvojne regije. Svet LUR je tako za pripravljavca RPP LUR izbral Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije. Trenutno se čaka odločbo Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP), s katero bo pripravljavcem podelilo javno pooblastilo za vodenje postopka priprave RPP.