Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Razpis za delovno mesto VODJA PROJEKTOV I v sektorju za regionalni razvoj

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) povezuje 25 občin Osrednjeslovenske regije in deluje kot ključni pobudnik, soustvarjalec in skrbnik trajnostnega in celovitega razvoja regije. Njeno delovanje je usmerjeno predvsem v razvoj in višanje konkurenčnosti regije ter kakovosti življenja v njej. Poleg izvajanja splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni je ena izmed osrednjih vlog agencije snovanje, koordiniranje in izvajanje različnih EU projektov.

RRA LUR zaradi začasno povečanega obsega dela na projektih k sodelovanju vabi novega sodelavca (m/ž) na delovnem mestu

VODJA PROJEKTOV I v sektorju za regionalni razvoj

(Področni podsekretar, šifra DM I017054)

 Delo obsega naslednje naloge:

 • samostojno vodenje in izvajanje najzahtevnejših projektov,
 • planiranje, koordiniranje, spremljanje in vrednotenje dela znotraj dodeljenega področja,
 • strateško planiranje dodeljenega področja,
 • poznavanje zakonodaje in spremljanje njenih sprememb za dodeljeno področje,
 • priprava projektne dokumentacije za prijave na razpise za najzahtevnejše projekte,
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah s področja regionalnega razvoja,
 • priprava najzahtevnejših razvojnih projektov,
 • izvajanje postopkov javnega naročanja,
 • izdelovanje najzahtevnejših strokovnih analiz, mnenj in poročil s strokovnega področja,
 • poznavanje in upravljanje finančnih shem za dodeljeno področje, izvajanje svetovanja in informiranja ciljnih javnosti,
 • spremljanje razpisov za dodeljeno področje,
 • priprava informacij za ciljne javnosti,
 • vodenje projektnega arhiva,
 • druge najzahtevnejše naloge po nalogu direktorja in namestnika direktorja za razvoj in splošne projekte.

Pričakujemo:

 • univerzitetno ali visoko strokovna izobrazbo s specializacijo oziroma z magisterijem (druga stopnja) družboslovne, naravoslovne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • 6 let delovnih izkušenj,
 • znanje angleškega ali nemškega jezika,
 • znanje dela z osebnim računalnikom,
 • dobra sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja, sposobnost za vodenje, delo v timu in koordiniranje dela, sposobnost usklajevanja mnenj in samoobvladovanja,
 • motiviranost in sposobnost pridobivanja novih znanj.

Zaželeno je/so;

 •  veščine javnega nastopanja;
 • odlično poznavanje sodobnih trendov komuniciranja (socialna omrežja);
 • poznavanje novinarske javnosti in narave različnih medijev.

Nudimo:

 • zaposlitev za določen čas (za čas trajanja projekta, predvidoma do 31. 3. 2028) in z možnostjo podaljšanja
 • 6 mesečno poskusno delo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • urejeno delovno okolje ter
 • sodelovanje v prijetnem in stimulativnem timu sodelavcev.

Morebitne dodatne informacije dobite na telefonski številki 01 306 1873 vsak delavnik med 10. in 12. uro.

Obravnavane bodo samo prijave, pripravljene na obrazcu »Vloga za zaposlitev« in poslane skupaj z obveznimi prilogami, ki so navedene na dnu obrazca. Z navedbo elektronskega naslova se kandidat strinja, da se mu vsa obvestila in morebitna vabila pošlje na navedeni elektronski naslov. Neizbrani kandidati bodo o neizbiri obveščeni po podpisu pogodbe z izbranim kandidatom.

Izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Prijave pričakujemo do 17. 5. 2024 na naslovu info@rralur.si