Osebna izkaznica

Statistični podatki regije veljajo za leto 2017, če ni navedeno drugače.

POVRŠINA  

Površina

2.334 km2

 

PREBIVALSTVO  

Število prebivalcev

537.893

Gostota prebivalstva

231

Število živorojenih

5.640

Naravni prirast

1.136

Število umrlih

4.504

 

IZOBRAŽEVANJE  

Število učencev

48.060

Število dijakov

18.589

Število študentov

21.051

Število diplomantov

4.363

 

TRG DELA  

Število delovno aktivnih prebivalcev

295.936

Število zaposlenih oseb

271.729

Število samozaposlenih oseb

24.207

Število registriranih brezposelnih oseb

24.845 (2016)

 

GOSPODARSTVO  

Število podjetij 

65.412 (2016)

Prihodek podjetij v mio EUR

45.134 (2016)

Bruto investicije v nova osnovna sredstva v 1.000 EUR            

2.330.749 (2016)

Regionalni bruto domači proizvod v mio EUR

14.872 (2016)

 

KMETIJSTVO  

Število kmetijskih gospodarstev

7.621 (2016)

Kmetijska zemljišča v uporabi v ha

59.256 (2016)

 

TURIZEM  

Število ležišč

14.799

Število prihodov turistov

944.285

Število prenočitev turistov

1.753.699

 

OKOLJE  

Količina zbranih komunalnih odpadkov v tonah

189.942 (2015)

Tekoči izdatki za varstvo okolja v 1.000 EUR

163.750 (2016)

Investicije za varstvo okolja v 1.000 EUR

97.721

 

DRUGO  

Število osebnih vozil

287.539

Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada
 

220.072 (2012)

 Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2017.