Regijska štipendijska shema LUR

 Logo RŠS Ljubljanska urbana regijaLogo RŠS EU novlogo MDDSZ

REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

O Regijski štipendijski shemi

Regijska štipendijska shema je projekt, ki temelji na partnerstvu med regionalno razvojno agencijo, delodajalci v regiji, občinami v regiji, ki so vključene v projekt in državo. Skladno z določbami Zakona o štipendiranju gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom:

  • usklajevanja ponudbe in povpraševanja po kadrih v posamezni statistični regiji, v smislu usklajenosti znanja mladih s potrebami na trgu dela,
  • dviga ravni izobrazbene strukture,
  • zniževanja strukturne brezposelnosti,
  • vračanja oziroma ohranjanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v statistične regije,
  • povezovanja izobraževanja z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem,
  • pridobivanja praktičnih izkušenj (znanj, kompetenc in spretnosti) že med izobraževanjem, preko redne delovne prakse, kar zagotavlja uspešno vključevanje na trg dela,
  • spodbujanja kadrovskega štipendiranja podjetij v statistični regiji in načrtovanja razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela.

 Regijska štipendijska shema je poenoten sistem sofinanciranja kadrovskih štipendij v vseh dvanajstih statističnih regijah v državi.

Financiranje kadrovskega štipendiranja

V projektu REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE je 50% SOFINANCIRANJE KADROVSKEGA ŠTIPENDIRANJA NAMENJENO DELODAJALCEM s sedežem na območju ene od 25 občin Ljubljanske urbane regije: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Mestna občina Ljubljana, Logatec, Log-Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

Kadrovska štipendija je sestavljena iz dveh delov:

1.del: zagotavlja RRA LUR v znesku 50% dodeljene štipendije (vendar največ v višini 30% minimalne plače),

2.del: preostalo polovico kadrovske štipendije zagotavljajo delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti zaposlili.

Postopke za sofinanciranje kadrovskih štipendij izvaja RRA LUR.

Pravno podlago projektu in njegovemu izvajanju s strani RRA LUR dajejo Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Zakon o štipendiranju.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

Kontakt:

Barbara Kač Kadunc , RRA LUR, telefon: 01 306 19  04, e-pošta: barbara.kac@ljubljana.si