Javni poziv delodajalcem 2015/2016

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2015/2016

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDISTIH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016 JAVNEGA SKLADA RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE

Na podlagi Javnega poziva Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije z dne 28. 11. 2014, RRA LUR objavlja informacijo o JAVNEM POZIVU DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDISTIH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016.

Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016 morajo v skladu s 112. členom Zakona o štipendiranju - Zštip-1 (Ur. l. RS 56/2013) oddati vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s šolskim/študijskim letom 2015/2016, ne glede na to ali bodo zaprosili za sofinanciranje ali ne.

PRIJAVNI OBRAZCI:

Javni poziv delodajalcem 2015/2016

Podpisano in žigosano prijavo kadrovskih potreb oddajte na naslov RRA LUR,TEHNOLOŠKI PARK 19, 1000 LJUBLJANA, skenirano na elektronski naslov: ursa.kisovec(at)ljubljana.si   

ALI

se prijavite direktno prek spletne strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije www.sklad-kadri.si  

Dodatne informacije:

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Urša Kisovec, crt.poglajen(at)ljubljana.si , tel. 01 306 19 04

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, kadrovske(at)sklad-kadri.si, tel. 01 434 10 80 ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro.